Propia

Propia bidrar med metodstöd när Alstom Power Sweden kartlägger sin leveransprocess

Nyhet   •   Dec 01, 2013 21:42 CET

Alstom har samarbetat med Propia för att kartlägga och beskriva sin leveransprocess. Arbetet har genomförts enligt metoden Propia Process Management och är ett resultat av ledningsgruppens vilja att kundorientera och effektivisera verksamheten genom förbättrad processledning.

En analys enligt Propia Process Maturity genomfördes för att diagnostisera organisationens processmognad. Genom ett antal ledningsworkshop skapades en gemensam syn på processledning i företagsledningen. Efter en genomgång av processteori, kritiska framgångsfaktorer, vanliga fallgropar och diskussioner om varför processledning är bra för verksamheten identifierades interna och externa kunder. Utifrån vad man gör för kunderna kunde viktiga mätetal formuleras. Resultatet blev en ny huvudprocesskarta och beslut om att påbörja kartläggningen av processen Leverera service.

Läs vidare här.