Upplands-Bro kommun

Protest mot stängda poliskontor under sommaren

Nyhet   •   Jun 28, 2013 09:00 CEST

I ett brev till polismästaren i Norrorts polismästardistrikt protesterar samtliga partier i Kommunstyrelsen mot polisens planer att stänga kommunens lokala poliskontor under sommaren.

Nu protesterar partierna i Kommunstyrelsen mot polisens planer att stänga de båda poliskontoren, hela sommaren. Brevet är underskrivet av samtliga partier i Kommunstyrelsen och adresserat till Annika Eriksson, Polismästare i Norrorts polismästardistrikt.

Brevet i sin helhet

Stängda poliskontor i sommar?

Upplands-Bro kommun är under stark utveckling och många nya invånare flyttar varje år till oss. Ett av kriterierna för att flytta till en ny plats är att man upplever att man kan leva tryggt i samhället.

Sedan fler år har kommunen haft en aktiv närpolis som stöder flera frivilligaktiviteter som Unga för unga, nattvandrare, polisens volontärer, grannstödsverksamhet mm. För några år sedan träffades också en överenskommelse om att etablera ett lokalt poliskontor i Bro som en speciell satsning i utsatt område. Kommunens motprestation var bland annat att två fältsekreterare/ungdomsstödjare skulle anställas för att arbeta med poliskontoret.

Det har nu kommit till vår kännedom att ni avser att stänga såväl närpoliskontoret i Kungsängen som poliskontoret i Bro under hela sommaren. Vi ser detta som ett allvarligt avsteg från vår överenskommelse och ett hot mot kontinuiteten i vårt gemensamma arbete för att skapa ett tryggt Upplands-Bro.

Med andra ord är detta något som vi inte kan acceptera, särskilt inte utan information och överläggningar om bemanning och samarbete under sommaren. Vi förutsätter att inga åtgärder genomförs utan att vi får möjlighet att diskutera samarbetet och att era planer enbart är för sommaren, det vill säga att det inte ska innebära fortsatta nedskärningar av ett gott samarbete.

Irène Seth (M)
Yvonne Stein (FP)
Camilla Janson (S)
Jan Stefanson (KD)
Christina Brofalk (C)
Anna Norberg (MP)
Kerstin Åkare (V)