Compare Karlstad

Psiam - nu ett Center Of Excellence inom Prevas

Nyhet   •   Jun 26, 2013 14:36 CEST

Bilden: Tord Svanqvist, Erik Widing och Lothar Dröschmeister - nu på samma kontor i Karlstad

Prevas - med spetskompetens inom integrerade system och industriell IT - har 650 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och Indien. I våras (mars 2013) förvärvades Psiam som är nordisk återförsäljare av Infor EAM - ett av världens ledande underhållssystem.

Sedan dess har Psiam - med ett 20-tal medarbetare i Karlstad och Oslo - integrerats som en del i Prevas:

Organisatoriskt och affärsmässigt har Psiam blivit ett Center Of Excellence inom Prevas affärsområde Industriell IT med Tord Svanqvist som ansvarig för Center Of Excellence EAM (Enterprise Asset Management) och Lothar Dröschmeister som ansvarig i Karlstad. "Därmed har vi två Center Of Excellence på Prevas i Karlstad - sedan tidigare Center Of Excellece Spårbarhet (Traceability) och nu även inom Underhåll (Asset Management)", förklarar Erik Widing - konsultchef på Prevas i Karlstad.

Personal- och lokalmässigt har Psiam-teamet (sex medarbetare) i Karlstad flyttat in till Prevas-kontoret i Karolinen. I Oslo flyttar Psiam och Prevas ihop i helt nya kontorslokaler i september. "Efter förvärvet av Psiam har vi nu 55 medarbetare i Karlstad - och vi fortsätter att expandera", konstaterar Erik Widing.

Blir starkare tillsammans

Prevas har spetskompetens inom integrerade system och industriell IT. Och Psiam har som nordisk återförsäljare av Infor EAM spetskompetens inom underhållssystem. "Tillsammans kan vi erbjuda integrerade helhetslösningar inom produktion, underhåll, inköp och lager där Psiams lösningar kompletterar Prevas portfölj", förklarar Erik Widing.

Som Center Of Excellence EAM inom Prevas affärsområde Industriell IT fortsätter Psiam som tidigare - men nu med betydligt mer resurser i ryggen och ett mer komplett erbjudande. "Vi har sedan tidigare över 100 kunder i Norden inom både privat och offentlig sektor", fortsätter Tord Svanqvist och pekar på styrkan med att vara en del av Prevas:

"För att kunderna ska känna sig trygg i större och internationella uppdrag krävs säkra resurser över tid - det kan vi nu erbjuda genom att kombinera det lilla företagets flexibilitet och följsamhet med fördelarna i en större organisation när det gäller tillgång på resurser. Och för att säkra vår egen kompetensförsörjning är det lättare att rekrytera till ett större företag som Prevas med ett starkt och välkänt varumärke".

Heltäckande inom industriell IT

"Med Psiams specialistkompetens inom IT-lösningar för underhåll får vi ett mer heltäckande erbjudande inom industriell IT. Vi ser stora möjligheter till produktionseffektiviseringar hos våra kunder genom integration av underhålls- och produktionssystem samtidigt som vi får nya kunder i hela Norden", säger Erik Widing.

"Med Prevas goda branschrykte och starka försäljningsorganisation kan vi växa snabbare och nå ut till nya kunder i hela Norden. Prevas kompetens inom industriel IT är mycket hög och vi har sedan tidigare samarbetat. Bland annat har Prevas utvecklat en SmartPhone-applikation för inrapportering av underhållsdata till Infor-systemen", säger Tord Svanqvist.

Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som läkemedelindustri, telekom, fordonsindustri, försvar, energi och tillverkningsindustri.

Psiam är distributör av underhållssystem (EAM-system, Enterprise Asset Management) från Infor som är ett av världens största bolag inom området. Bland kunderna återfinns Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge, Technip med flera.

"Tillsammans kan vi bidra till ännu mer förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet i våra uppdragsgivares industrianläggningar", säger Tord Svanqvist.

Center Of Excellence

Prevas erbjuder lösningar och produkter inom två affärsområden - Inbyggda system och Industriellt IT. Prevas arbetar i ett antal Centers of Excellence som naven för utveckling av avancerade systemlösningar och produkter. "Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar", förklarar Erik Widing.

Prevas har nu fyra Centers of Excellence inom Industriell IT - Optimering av värmningsugnar, Produktionsutveckling, Spårbarhet och Underhåll - varav de två senare finns i Karlstad.

Spårbarhet: Prevas har under många år utvecklat, levererat och supporterat spårbarhetsystem nationellt och internationellt till världsledande företag inom branscher som telekom, läkemedel, livsmedel samt övrig tillverkande industri. Spårbarhet innebär möjlighet att härleda information om händelser knutna till produkter genom hela värdekedjan, från ursprung av råvara till mottagning av färdig produkt hos slutanvändare.

Underhåll: Genom förvärvet av Psiam kan Prevas nu erbjuda Infor EAM som är ett av världens mest utbredda underhållssystem och används av över 15.000 kunder världen över. Infor EAM möjliggör effektiva arbetsflöden och ger användaren kontinuerlig och relevant information. Systemet ger kunden full översikt över verksamheten och ger förvarningar om uppgifter som ska genomföras i närtid.

Infor Global Solutions är en global leverantör av branschanpassade affärssystem, samt integrerade programvarulösningar inom resursplanläggning (ERP), logistik (supply chain planning), CRM, egendomsförvaltning, livscykeladministration och business intelligence. Med mer än 8.100 anställda och kontor i over 100 länder, levererar Infor affärssystem till mer än 70.000 kunder världen över. Under 2011 förvärvade Infor Lawson Software vilket stärkt Infors närvaro på den Nordiska marknaden.