Sveriges Kommuner och Landsting

Psykiatripengar till kommuner och landsting

Nyhet   •   Dec 17, 2013 13:37 CET

Alla landsting och 276 av landets 290 kommuner får del av sammanlagt 630 miljoner kronor för att de, enligt överenskommelse mellan SKL och staten, klarat vissa bestämda krav i arbetet med att motverka psykisk ohälsa.

Arbetet inom psykiatriöverenskommelsen är koncentrerat till två huvudområden – barn och unga, samt personer med omfattande eller komplicerad allvarlig problematik. Regeringen och SKL har tillsatt varsin nationell samordnare för arbetet. Syftet är att uppmuntra, stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna.

– Jag är överväldigad över det engagemang som landstingen och kommunerna visat. Vi ser att resultaten påverkar människor att få rätt stöd. God tillgänglighet och rätt insatser anpassat till människors behov har också ökat, men måste fortsatt bli mycket bättre, säger Staffan Werme, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

– Psykisk ohälsa har länge varit en alldeles för marginaliserad fråga, som alltför ofta har gömts undan, eller till och med glömts bort, i både samhällsdebatten och vårdens prioriteringar. Nu ger satsningarna ett fokus på området och ett ökat intresse och engagemang. Tillfälliga stimulans- eller utvecklingspengar kan möjliggöra nya arbetsformer inom de ramar som finns idag, säger han

SKL och regeringen har beslutat att fortsätta satsningarna, genom en ny överenskommelse för 2014. Det finns även planer på en senare förlängning till och med 2016. Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa är en del av ett större paket med överenskommelser mellan staten och SKL, och har även kopplingar till satsningar på näraliggande områden, som vården av de mest sjuka äldre, arbetet med nationella kvalitetsregister och utvecklingsarbete inom socialtjänsten.

Ett krav för att få del av stimulansmedlen har varit att landstingen och kommunerna ska ha beslutat om en samverkan kring barn, unga och vuxna. En sådan samarbetsöverenskommelse finns nu i samtliga landsting och i 276 kommuner.

En annan del av satsningen gäller en förbättrad information om vart man kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Även här lever samtliga landsting och så gott som alla kommuner upp till kravet och har öppnad en webbplats som ger denna information. De har också tagit fram målgruppsanpassad information om till exempel skolsstöd, barn- och ungdomspsykiatri och ungdomsmottagningar.

Socialstyrelsens utvärdering av överenskommelsen mellan SKL och staten

Mer om SKL:s arbete med psykisk hälsa

Hämta högupplöst bild på Staffan Werme

För mer information:
Ing-Marie Wieselgren, projektchef
avdelningen för vård och omsorg
08-452 77 92
ing-marie.wieselgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook