Tedestrand coaching AB

Psykologisk behandlingsmetod skapar verkliga förutsättningar för varaktig lösning på kort tid.

Nyhet   •   Dec 06, 2013 06:45 CET

3-dagarsterapi är precis som ordet uttrycker en behandlingsmetod som får patienten att själv driva sin egen process till lösning efter tre dagars inlärning av processkartan. 

Logiken är mycket enkel, komplexa problem kräver en visuell överblick innan människan kan lösa problemet. När informationsmängden är stor eller byggstenarna är många - det krävs ingen stor ökning så klarar helt enkelt inte människan av att lösa eller ordna upp kaoset grundat i något komplext problem.

Vetenskapen är fotfarande fokuserad på att hitta en "fungerande lösning" för psykisk ohälsa och problem med missbruk genom att envist undersöka skälen till varför samtalet inte fungerar som man tänkt sig. Miljoner kastas bort istället för att ödmjukt ta till sig den nya informationen, men genom att inte lyssna befinner sig psykologin och dess företrädare på alla nivåer i en moment 22 situation som inte hjälper utsatta människor.

Ta del av detta och tveka inte att kontakta mig för snabb, effektiv och varaktig hjälp!Nedan - 12 både logiska - och vetenskapliga argument för denna naturlag:

1. Visuell överblick – "Processkarta" som leder processen. Den visuell överblicken måste dessutom vara möjlig att lära ut till patienten som är den som kan lösa problemet.

2. Den visuella överblicken skapar stora mervärden och förståelse bortom samtalets begränsningar.

3. Visuell överblick skapar mod att lämna det gamla. Den visuella överblicken skapar samtidigt stor tillit och trygghet till att gå in - och stanna i processen.

4. Vägen - ihopsättningen - lösningen är enkel och tydlig – lätt att ta till sig och att följa, den skapar enorm tillit och trygghet bara genom förståelsen.

5. Målet blir tydligt och direkt nåbart genom tydligheten i den visuella överblicken. detta skapar automatiskt stor motivation.

6. Väg och mål redan klara innan mötet med klient, orienteringscoachen har stark tillit till varje möte med klienten eftersom man vet att det kan lösas bara klienten/patienten tar till sig processkartan. Kartan ger en reell möjlighet genom att bara följa processen, ingen tvekan uppstår. Att processerna kan variera något påverkar inte kartans struktur. Den är fast i sin form, vilket ger stabilitet oavsett process.

7. ”Onödig” information och kommunikation (psykologisk komplexitet) sorteras ”automatiskt” bort.

8.  Inlärning av kartan går snabbt, därefter fokus på process framåt, utan problem eller diagnosfokus. Problem och ”återgång” till problem korrigeras mellan orienteringsetapperna tillsammans med orienteringscoachen relativt enkelt genom den visuella överblicken som styr processen och samtalet..

9. Psykologisk orientering överensstämmer med de regler som tycks gälla när människan ska hantera komplexitet oavsett situation eller område. Verkar vara en naturlag. Finns inga exempel där människan hanterat komplexitet på ett tillfredsställande sätt med goda resultat utan denna grund.

10. När komplexa problem ska lösas måste den som ska lösa problemet vara den som förstår och driver processen mot en lösning. I detta fall klienten själv genom den visuella överblicken.

11. Fokus är redan inledningsvis på lösningen/processen eftersom lösningen redan är klar innan mötet med klienten, detta minimerar fokus på det sjuka eller dysfunktionella. Det i sig skapar kraft och stor tillit i sammanhanget.

12. Klienten hamnar inte i en beroendeställning till terapeuten, vilket inte är hållbart i längden. Klienten blir snabbt ansvarig genom kartförståelsen vilket också då kan accepteras av klienten. Detta gör också att vilsenhet blir en naturlig del av processen eftersom den enkelt förstås och kan förklaras via kartan och orienteringscoachens kartkunskap.

Anders Tedestrand

CEO & Psykologisk orienteringstränare


www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235