Björnson Organisationspsykologerna AB

Psykologiska verktyg för lyckad projektledning

Nyhet   •   Nov 26, 2010 15:00 CET

Många kurser berör tekniska, organisatoriska och logistiska aspekter på projektledning. De psykologiska faktorerna, som har mycket stor betydelse för en grupps framgång, ägnas ofta för lite tid.

På den här kursen får du lära dig vilka faser grupper genomgår och hur du som projektledare bäst möter gruppens behov. Du får även lära dig hur du främjar en god feedbackkultur, hur du kan öka dina medarbetares prestationsmotivation genom att ta hänsyn till både generella motivationsfaktorer på gruppnivå samt specifika, mer personliga motivationsfaktorer. Du får också verktyg för att bättre ta vara på dina medarbetares styrkor så att projektgruppen på ett optimalt sätt använder befintlig kompetens och intresseområden för bästa resultat!

Nästa utbildning är i februari 2011. Välkommen med en anmälan på utbildning.se!

Med vänlig hälsning

Patrik Nyström, VD Björnson Organisationspsykologerna AB