Q-gruppen Bygg AB

Q-gruppens tvillingar delar på chefsrollen

Nyhet   •   Okt 12, 2016 08:55 CEST

Gemenskap är ett starkt och viktigt ord för oss på Q-gruppen. Vissa av oss har dock mer gemensamt med varandra än andra. Till exempel tvillingarna Oscar och David. Detta har tidningen Byggvärlden inte varit sena på att uppmärksamma. Nedan följer delar av intervjun som finns att läsa som helhet här

Nya medarbetare kan ibland tro att platschef Wester är överallt, men i själva verket är det tvillingbröderna David och Oscar Wester som delar på rollen. De har samma utbildning och har alltid jobbat på samma ställen.
– Jag ser många fördelar med att vi jobbar tillsammans, säger David Wester. 

Just nu arbetar de som platschefer på Q-gruppens bygge av Arkaden-huset i Sundbyberg.
– Att följas åt har varit naturligt för oss. Vi känner varandra så väl och det underlättar vår kommunikation, säger David Wester, som är 30 minuter äldre än sin bror.

– Det faller sig naturligt hur vi delar upp jobbet mellan oss. Det finns en styrka i att en kan fördjupa sig i något ämne, medan den andre sköter det löpande arbetet. Sedan uppdaterar vi varandra så att båda är insatta. Det här arbetssättet funkar väldigt bra för oss och jag tror att de andra här också är nöjda med hur vi jobbar, säger Oscar Wester.

Arbetsdagen inleds vanligtvis med att Oscar hämtar upp David vid femtiden och i bilen på väg till jobbet börjar de planera dagen. Sedan blir det en effektiv timme på jobbet med ytterligare planering, mejlkoll, ett varv på bygget och avstämning vid 06.30 när de andra anländer. Sedan brukar det vara full fart hela dagen.

Just nu jobbar cirka 50 man på bygget och det pågår bland annat stommontage, murning av fasaden, installationsarbeten, målning och resning av mellanväggar.
Man håller också på att färdigställa en referenslägenhet för att kunna visa vilket resultat som förväntas av de som arbetar på arbetsplatsen.

Som chefer och arbetsledare lyfter de fram vikten av relevant information och bra kommunikation – att alla ska förstå vad som sker på bygget och känna sig delaktiga.
– Det finns inget arbete som är mindre viktigt. Man är aldrig bättre än de man har runt omkring sig. Vi vill jobba som ett team och inte vara en toppstyrd organisation, säger David.
– Alla ska kunna vara stolta över det de gör, och känna att de är med i ett sammanhang, säger Oscar.