Questback Sweden AB

QuestBack bidrar till en ljusare framtid för unga i Brasilien

Nyhet   •   Dec 13, 2012 10:43 CET

QuestBack fortsätter på den inslagna vägen och stöttar välgörenhetsorganisationen Karanba med en donation i juletid.

Karanba gör det möjligt för barn och ungdomar i Rio de Janeiro, Brasilien, att utöva fotboll och samtidigt få vägledning i livet. Genom att erbjudas ett alternativ till kriminalitet – vilket tyvärr är ett vanligt inslag i dessa barn och ungdomars vardag – och istället engageras i något så positivt som lagsport, inspireras de att bygga en bättre framtid för sig själva och sina familjer.

Som Angel Team givare har QuestBack bidragit med donationer under hela året – både från företaget och genom personliga bidrag från anställda – som ett led i arbetet med Corporate Social Responsibility.

– För oss på QuestBack är det självklart att alla har rätt till en ljus och meningsfull framtid. Därför kommer vi även fortsättningsvis att stötta den viktiga verksamhet som Karanba bedriver, och bidrar med en extra donation så här i juletid, säger Carl-Axel Elmén, Sverigeansvarig QuestBack.