Svenska FSC

Quick test – certifiering eller varumärkeslicens?

Nyhet   •   Okt 21, 2016 10:57 CEST

Säljer du FSC-märkta produkter och vill kommunicera det, men är osäker på hur? Du ska antingen ha en spårbarhetscertifiering eller en varumärkeslicens. För att underlätta för företag att ta reda om de behöver skaffa en spårbarhetscertifiering eller en varumärkeslicens har Svenska FSC lanserat ett Quick test. Nu kan du enkelt ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Gör vårt Quick test!

Om FSC:s spårbarhetscertifiering
Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. En oberoende certifierare kontrollerar företaget och tillhandahåller FSC:s varumärke och instruktioner för hur det ska användas. Certifikatsnumret har formatet FSC® C000000.

Läs mer om spårbarhetscertifiering på vår hemsida.

Om FSC:s varumärkeslicens
Om du säljer FSC-märkta produkter vill du antagligen gärna berätta det i din egen marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida.

Butiker kan ansöka om varumärkeslicens
Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. De behöver istället en varumärkeslicens, denna tillhandahålls av Svenska FSC. En varumärkeslicens har formatet FSC® N000000.

Läs mer om varumärkeslicenser på vår hemsida.

Både spårbarhetscertifikaten och varumärkeslicenserna finns att hitta FSC:s internationella databas.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som arbetar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC utvecklar regler, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk.