Inrego AB

Radix Kompetens och Montessoriskolan Castello blir Datorfaddrar

Nyhet   •   Jun 23, 2014 14:38 CEST

Radix Kompetens och Montessoriskolan Castello, som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor, donerar ett flertal datorer respektive datorskärmar till Stockholms Stadsmission genom Inregos program Datorfadder. Utrustningen kommer nu till användning inom Crossroads verksamhet.

Crossroads drivs och finansieras av Stockholms Stadsmission i samarbete med Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfonden, Frälsningsarmén och Stockholms stad. Verksamheten vänder sig till EU-migranter och utomeuropeiska medborgare med permanent uppehållstillstånd från ett annat EU-land som lever i fattigdom, hemlöshet eller arbetslöshet i Stockholm. Verksamheten syftar till att motverka social och ekonomisk utestängning bland EU-migranter.  

Ytterligare två företag väljer nu att donera IT-produkter genom Inregos donationsprogram. Radix Kompetens, som är inriktat på arbetsmarknadstjänster, skänker ett flertal datorer och Montessoriskolan Castello, donerar datorskärmar. Castello drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor, ett av Sveriges största friskoleföretag.    

Hans Sundman, IT-ansvarig på Stadsmissionen, menar att det finns ett konstant behov av IT- och telekomutrustning i Stadsmissionens ideella verksamheter. Just nu är behovet inom Crossroads akut.

- Med hjälp av datorerna kan Crossroads klienter söka bostad, arbete, vård, hämta information från myndigheter, hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Vi är väldigt tacksamma för donationerna, säger Hans Sundman.

För mer information
Hans Sundman, IT-ansvarig Stockholms Stadsmission, 08-68 42 30 74, hans.sundman@stadsmissionen.se  
Fredrik Nilsson, marknadschef Inrego, 073-505 74 84, fredrik.nilsson@inrego.se

Om Datorfadder
Inrego, som är specialiserat på återanvändning av IT-utrustning, startade under 2013 programmet Datorfadder som gör det möjligt för företag och organisationer att donera fungerande datorer och andra IT-produkter som t ex inte längre behövs i verksamheten. Utrustningen dataraderas och kvalitetssäkras av Inrego. De produkter som är funktionella och bedöms ha en lång kvarvarande livslängd slussas sedan vidare till behövande genom Stockholms Stadsmission. Läs mer här.

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från vår affärsverksamhet.