Kimo Instrument AB

Radonmätare R3 hos KIMO Instrument

Nyhet   •   Jun 26, 2014 17:05 CEST


Radonmätare R3:an loggar förrutom radon även temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Det gör att Radonmätare R3 till en mycket kompetent logger för inomhusmiljö. Temperatur och luftfuktighet kan även vara intressant att logga i samband med en radonmätning eftersom det visar om mätmiljön påverkats under mätningen, av till exempel öppna fönster eller dörrar. Samtliga mätvärden registreras i minnet en gång per timme och kan enkelt utläsas i mjukvaran på PC.

Radonmätare R3 är en vidareutvecklad förbättrad logger baserad på populära Radonmätare R1 och Radonmätare R2 som nu funnits på marknaden i många år och Radonmätare R3 ersätter tidigare modeller helt.

R3 är den perfekta radonmätaren för radoninventering.
Med ny teknologi kan Radonmätare R3 redan efter 4 timmar vid 200 Bq/m3 uppnå en statistisk noggrannhet på +/- 10 %. Vid högre radonhalter går det ännu snabbare. Dock rekommenderar vi alltid att man mäter minst ett dygn för att få fram ett dygnsmedelvärde.

Detta är den nya tidens "filmburk"! Inget ont om filmmätning, men resultatet kan bero på vem som framkallar och vem som räknar prickarna. Radonmätare R3 eliminerar den mänskliga felkällan. Dessutom registrerar den om mätaren flyttas från sin mätplats.

Radonmätare R3 gör exakt vad som krävs av en radonmätning. På framsidan finns två lysdioder som visar om värdet ligger över eller under gränsvärdet. Du kan enkelt ändra det förinställda gränsvärdet, som är 200 Bq/m3. Vi vet att det vid tex fastighetsförsäljning sällan finns tid för längre radonmätningar. Radonmätare R3 är då ett utmärkt och prisvärt val. 

Möjlighet att läsa ut mätdata finns självklart kvar! Efter avslutad mätning ansluter du R3 till din PC och får upp ett diagram som visar hur radonhalten varierat under mättiden. På det sättet kan man se skillnader i halter under olika delar av dygnet. För dig som användare innebär det att du får en informativ och detaljerad dokumentation. Programvaran är gratis och laddas enkelt ner från Radonelektroniks hemsida. 

R3 bygger på patenterad svensk mätteknik och är kontrollbestrålad hos SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, som är riksmätplats för radon.

Radonmätare R3 lämpar sig även utmärkt för långtidsmätningar med sitt minne på 4096 timmar.


http://kimo.se/radonm%C3%A4tare.htm?meny=loggrar