JAK Medlemsbank

Ränta bakom ökade klyftor

Nyhet   •   Mar 29, 2012 13:41 CEST

Att skillnaderna mellan rik och fattig ökar i Sverige har nog ingen kunnat undgå. Den senaste tiden har flera rapporter uppmärksammat detta på olika vis.

När Statistiska centralbyrån delar in befolkningen i femtedelar visar det sig att den översta femtedelen har ökat sina inkomster med närmare 50 procent under 2000-talet, medan den lägsta femtedelens ökning stannar vid 20 procent. När Rädda Barnen undersöker barnfattigdomen visar det sig att den fortsätter att öka. När industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, tittar på ekonomiska skillnader i 22 av sina medlemsländer så ökar de i 17. I inget land är ökningen större än i Sverige.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle visar i sin välfärdsrapport 2011 hur kapitalinkomster spelat en avgörande roll för de växande klyftorna i Sverige sedan 1980-talet. SNS menar alltså att det är ränta på sparade pengar, aktieutdelningar, vinster vid lyckade bostadsförsäljningar – pengar som tjänas på pengar – som är den främsta orsaken till den ökade inkomstspridningen.

Samtidigt har insikten om att ökad ojämlikhet varken är bra för de som står på den ena eller andra sidan om klyftan blivit allt mer utbredd. Den uppmärksammade boken Jämlikhetsanden ledde 2010 i bevis hur klyftor i samhället får en rad negativa konsekvenser, bland annat i form av ökad otrygghet, brottslighet, hälsoproblem, försvagad gemenskap, sämre miljö och ökade samhällskostnader.

Numer uppmärksammar även internationella valutafonden, IMF, riskerna. Michael Kumhof, chef för avdelningen för ekonomisk analys, menar att det finns ett samband mellan inkomstskillnader och skuldsättning. Medan de rikaste procenten ökar sina inkomster, lockas resten att låna av en svällande finanssektor för att hänga med i konsumtionstakten vilket leder till ett stort skuldberg – och slutligen till skuldkris.

Och ökad konsumtion på miljöns och framtida generationers bekostnad skulle man kunna tillägga.

I JAK vill vi inte att ekonomin ska organiseras på ett sätt som gör att klyftorna ökar. Vi tror inte på ränta eftersom den omfördelar pengar från den som är fattig till den som är rik. Vi är emot att man ska kunna tjäna pengar enbart på att ha pengar. Däremot tror vi på samverkan: att människor kan hjälpa varandra med finansiering för att skapa nyttigheter och täcka mänskliga behov. Och genom våra sparkrav vill vi bidra till att våra medlemmar blir skuldfria.

Med vår gemensamma räntefria bank visar vi att ett annat sätt att se på ekonomi är möjligt.

Lotta Friberg

Ordförande JAK Medlemsbank