Linköpings kommun

Rättat pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Nyhet   •   Sep 18, 2014 14:30 CEST

Barn- och ungdomsnämdnen inför en ny resursfördelningsmodell för flykting- och invandrarbarn. Det blir ett differentierat stöd, beroende på när barnen kom hit och vid vilken ålder. En konsekvens av den nya modellen är att även principerna för utjämningspengen ändras.
Nämnden tar också ställning till ett ärende om en miljonsatsning på lärplattor i förskola och skola.
Dessa ärenden är något av det som ordförande Catharina Rosencrantz (M) kommenterade vid presskonferensen inför sammanträdet.

Läs mer i den bifogade filen.

Obs att tidigare utsänd fil inte var korrekt.