NS Sensus

Rättsröta i svensk domstol Sverige är en rättsstat men korruptionen breder ut sig

Nyhet   •   Jul 16, 2013 22:10 CEST

Sverige är en rättsstat men korruptionen breder ut sig

Sverige är en rättsstat och ska som sådan följa allmänna rättsprinciper. Alltså det måste gå att lita på att staten gör rätt för sig och följer sina egna regler. Inför lagen ska alla vara lika och myndigheter och domstolar som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). Grundlag står över all annan svensk lag, hänvisar särskilt till Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform och 1 kap. och § 9.


Mattias Nilsson har fått uppleva rättsrötan i svensk förvaltningsdomstol via Kammarrätten i Sundsvall, det uppdagades idag och det innebär bl.a. att dubbelbestraffning sker via Kammarrättens beslut av datum 2013-07-11 i mål nr 1838-13.Detta är förbjudet i Sverige och strider dessutom emot svensk grundlag, det förfarande som nu uppdagats i Kammarrätten i Sundsvall.Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/07/16/2013-07-16-kammarratten-i-sundsvall-forhindrar-underlater-och-undanhaller-grundlag-regeringsformen-1-kap-%C2%A79-att-galla-for-mattias-nilsson-i-mal-nr-1838-13-beslutsdatum-2013-07-11-nu-fraga-om-in/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se