Svenska FSC

Rättvis bar mitt i Stockholm

Nyhet   •   Maj 09, 2016 11:24 CEST

- De riktiga hjältarna är de som köper hardwood från småbrukarna i Syd!

Genom konceptet Fair Wood ges människor som lever av skogen möjligheter att sälja sitt virke på den globala marknaden, och få rättvist betalt, samtidigt som FSC-certifieringen ser till att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi befinner oss på United Spaces nya Fair Wood bar i Stockholm, där vi träffar vi Aaron Kaplan, en av initiativtagarna till Fair Wood – ett koncept om att bidra till ett hållbart skogsbruk i globala syd, i områden som är hotade av avskogning.

Delar av världens skogar står inför stora utmaningar. Människor som lever i och av skogen behandlas ofta illa och har inga säkra rättigheter till sin mark. Skogar degraderas och skövlas på grund av fattigdom och korruption. Enligt FAO (Food and Agriculture Organizations of the United Nations) försvinner naturskog motsvarande 13 miljoner hektar per år. Det är nästan lika mycket som halva Sveriges skogsareal. Nästan all förlust av skog sker idag i globala syd på mark som tillhör fattiga småbrukare och små byar.

Är det för sent? Kan vi göra någon skillnad?
Fair Wood är ett koncept som innehåller många olika delar på hur vi kan göra skillnad. I grunden handlar det om att stärka det lokala samhällets rätt att bruka sin skog, att ge dem tillgång till den globala marknaden och ge dem rättvist betalt.

- Det som skiljer Fair Wood från annat trä från syd är att virket kommer från skogar som kontrolleras av småbrukare och vars värde ökar både ekologiskt och ekonomiskt genom certifierat ansvarsfullt skogsbruk, säger Aaron Kaplan, VD för Sense Group och grundare av Eco Innovation Foundation. Vi utgår ifrån den svenska modellen, ett kommersiellt skogsbruk som incitament att plantera träd och återskapa stående skogar. Det är kanske något som vi i Sverige ser som självklart, men inte är det i dessa områden, fortsätter Aaron.

I dag finns det samlad forskning över hur vår planet och våra skogar mår. Problembilden är att avskogningen är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, och lika stor orsak till klimatförändringen som hela transportsektorn. Men trots den samlade kunskapen så når inte de initiativ vi tagit för att lösa problemen ända fram. Aaron menar att många lösningar som förs fram idag är pseudolösningar som inte räcker till.

- Vi måste gå från perspektivet ”att förstöra lite mindre” till att skapa marknader som kraftfullt stödjer återskapande av friska ekosystem. Det har vi delvis gjort i Sverige. Där vi idag har en stående skog, ett stort virkesförråd, som ett resultat av att vi har en marknad. Men vi har mycket kvar att göra även här i hur vi värderar och hanterar skogen avseende biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster än volymer virke.

Fair Wood-konceptet handlar också om att få tillbaka trä som material på marknaden, istället för laminat, metall plast osv. Men då är det viktig att det är trä från hållbart skogsbruk.

Nu befinner vi oss på Fair Wood baren, vad har den för del i detta?
Sense Group och Eco Innovation Foundation är medlemmar i kontorshotellet United Spaces och har jobbat ihop med ägarna för att skapa baren.

- Det var ägarna som kontakta oss och berättade att de skulle öppna en andra våning i Waterfront Building, där de ville bygga en bar av Fair Wood-trä. Det är jättekul att ägarna vill vara med och arbeta för en hållbar utveckling.

Aaron menar att de vill vara en kraft i den hållbara omställningen genom att arbeta med Fair Wood och att baren är ett bra sätt att visa på vad som är möjligt.

Fair Wood är sprunget ur ett pilotprojekt från 2008 som gav invånarna Curacautindalens skogar i Chile möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i tidigare överexploaterade skogar. Konsultföretaget SSC Forestry startade en såg som drevs av lokalbefolkningen och medverkade till att skogen FSC-certifierades.

Aaron Kaplan, VD för Sense Group och stiftare av Eco Innovation Foundation. Tidigare startat affärsnätverket Stockholm Cleantech Business Network och bland annat varit VD för ett konsultbolag med inriktning på sälj-och affärscoaching, samt strategichef för ett media- och e-learningbolag under den galna dotcom-bubblan.

Sense Group Är ett konsultföretag med fokus på ekosystemstödjande innovation. De senaste åren har de arbetat med att utveckla en plattform för att skala upp etableringen av värdekedjor för naturskogsträ från småbrukare i Syd till ansvarsfulla köpare i utvecklade marknader.

United Spaces nya Fair wood-bar ligger i Waterfront building vid Klarabergsviadukten i Stockholm.

KONTAKT

Aaron Kaplan aaron.kaplan@sensegroup.se
070-406 67 20

Martin Persson martin.persson@sensegroup.se
070-970 91 64

Simon Ek simon.ek@sensegroup.se
073-203 83 76

FSC® - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Läs mer om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org