Ramboll Sweden AB

Ramböll bakom Härnösands nya resecentrum

Nyhet   •   Apr 11, 2013 13:41 CEST

Den 22 mars invigdes Härnösands nya resecentrum. Ramböll står tillsammans med ABAKO arkitektkontor för projekteringen. Alla tekniska delar inför färdigställandet av den nya knutpunkten har hanterats av Ramböll.  

På platsen för det nya centrumet i Härnösand stod tidigare en busstation. För att skapa en högre trafiksäkerhet beslutade Härnösands kommun att ersätta stationen med en ny lösning. Resultatet blev ett resecentrum som sätter resenären i fokus och gör det enkelt att nå anslutande bussar och tåg.

Det nya resecentrumet har även försetts med en ny vänthall som kopplats ihop med det befintliga stationshuset, och en ny dockningslösning för bussar med släp. Hela terminalområdet är inhägnat och försett med bommar för in- och utfart. 

– Det här har varit ett spännande projekt att arbeta i, berättar Harald Lundström, ansvarig trafikplanerare på Ramböll. Det är alltid roligt när vi har totalansvaret för de tekniska bitarna, som vi haft här. Det är då vi får möjlighet att utnyttja bredden av våra olika teknikområden och låta dem samspela för att leverera så bra helhetslösning som möjligt. 

De tekniska delarna i projektet har spänt över ett brett antal tjänster. Bland dessa finns konstruktion, installation av informationstavlor, VVS, el, brand- och inbrottslarm, trafikplanering, geoteknik, landskaps- och markanalyser.

Se fler av Rambölls trafiklösningar här

För mer information, kontakta

Harald Lundström, Trafikplanerare på Ramböll

Telefon: +46 (10) 6153337

E-post: harald.lundstrom@ramboll.se