Ramboll Sweden AB

Ramböll får kvalitetspris för Partihallsförbindelsen i Göteborg

Nyhet   •   Mar 23, 2012 13:37 CET

Ramböll tilldelades igår FIA:s kvalitetspris. Förstapriset i kategorin ”Bygg och Underhåll” delas mellan två projekt – Partihallsförbindelsen i Göteborg och bangården på Malmö Centralstation. Priset för projektet med Partihallsförbindelsen delas mellan Ramböll, Trafikverket, Skanska och WSP.

Arbetet med Partihallsförbindelsen i Göteborg och bangården på Malmö Centralstation tilldelades förstapriset för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”. Priset delas mellan två projekt efter att juryns röster fördelades helt jämnt mellan dem.
 
Partihallsförbindelsen är etapp 1 i Marieholmsförbindelsen som knyter samman E45 med E20 via en 1200 meter lång bro över partihallsområdet, tre järnvägsbanor, spårväg, lokalgator samt Säveån. Trafikverket och Skanska, tillsammans med konsultfirmorna Ramböll, WSP och Skanska Teknik, vann priset för ett projekt som präglas av effektiv samverkan, tillit, öppenhet, ordning och systematik. Projektet slutade på drygt 140 Mkr under budget och levererades i tid.
 
FIA:s kvalitetspris, som består av ett diplom och en studieresa, delas årligen ut till projekt som är föredömen vad gäller produktkvalitet och effektiva processer. Syftet är bland annat att stimulera nytänkande och sprida goda exempel. FIA (Förnyelse i anläggningsbranschen) skapades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket i december 2003. FIAs huvudsakliga syfte är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse.