Moderaterna i Hedemora

Rapport från Kommunfullmäktige Hedemora 2013-12-17

Nyhet   •   Dec 18, 2013 17:58 CET

Avtal med Hedemora SK (HSK) och Långshyttans AIK (LAIK)

Nu gällande avtal mellan kommunen och berörda föreningar går ut den 31 december 2013.

För att på ett bättre sätt än idag tillgodose föreningarnas behov ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att föreningarna ska kunna verka på lika villkor, har ett nytt avtal tagits fram, vilket godkändes av kommunfullmäktige.

En förutsättning för de nya avtalen var att LAIK såsom gåva överlät Klosterhallen till kommunen.

Detta har också skett och gåvan godkändes av kommunfullmäktige.

Moderaterna är positiva till nämnda förändringar, men pekade på brister i underlag till besluten genom ett särskilt yttrande till protokollet.

Motion,” Bo bra på äldre dar”

För ett år sedan skrev undertecknad en motion om att genomföra en enkät bland kommunens innevånare som är 60+ och företrädesvis bor i villa, för att därigenom få en bättre uppfattning om behovet/önskemål om någon form av seniorboende.

Majoriteten yrkade avslag på motionen , med hänvisning till att kommunen har bra koll på behoven och att kostnaden för en enkät, 50-75 tkr, i princip var bortkastade pengar.

Enligt lag ska kommunen anta riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen. Varje mandatperiod. Några sådana riktlinjer finns inte antagna. Uppgifterna i riktlinjerna ska ”särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar”.

Votering begärdes varvid 25 röstade emot motionen, 13 för och 1 avstod.

Hedemora 2013-12-18

Melker Andersson
Oppositionsråd (M)
Tel. 070-666 36 60
E-post. melker.andersson@bahnhof.se