Moderaterna i Hedemora

RAPPORT FRÅN KOMMUNSTYRELSEN 3 DEC 2013

Nyhet   •   Dec 07, 2013 10:59 CET

Avtal mellan Hedemora SK (HSK) och Långshyttans AIK (LAIK)

Nu gällande avtal mellan kommunen och föreningarna HSK och LAIK Hockey går ut den 31 december 2013. Inför tecknandet av ett nytt avtal har en kartläggning av nuvarande behov och villkor gjorts  samt jämförts villkoren för föreningar i ishaller i omkringliggande kommuner.

I samband med överläggningar med berörda föreningar har LAIK erbjudit kommunen att överta  ishallen i Långshyttan i form av en gåva.

Kommunstyrelsen hade att ta ställning till förslag till gåvobrev, förslag till nya avtal med HSK och LAIK samt förslag till ny taxa för uthyrning av ishallarna.

Moderaterna begärde återremiss av ärendet om gåvan, då det saknades uppgifter om hallens skick och framtida eventuella investeringsbehov. Återremissen avslogs.

När det gällde förslag till avtal så saknades helt och hållet en ekonomisk redogörelse om  vad hallarna kostar kommunen i dag och vad kostnaderna blir med de nya avtalen. Vid sittande bord plockade då majoriteten fram en ekonomisk sammanställning, som vi naturligtvis inte hade möjlighet att fullt ut ta ställning till. Detta gjorde att vi valde att inte delta i beslutet, utan deltar i beslutet i kommunfullmäktige.

Jag vill understryka, att Moderaterna inte på något vis är emot en förändring av avtalen avseende användandet av kommunens ishallar, men det är helt oacceptabelt att delta i beslut med så undermåligt underlag, som var fallet i detta omfattande ärende.

Oppositionen har inte på något sätt varit delaktiga i förhandlingarna med HSK och LAIK och dessutom förelåg inga som helst handlingarna för ställningstagande i arbetsutskottet.

Redovisning av kostnader för projektet Resecentrum

Skapandet av ett nytt resecentrum i Hedemora har färdigställts under 2013.

Stationshuset som ägs av Hedemora kommun, har genomgått en total upprustning. Tilläggsarbeten som har påverkat kalkylerade kostnader var utbytet av värme- och VA-system  samt en ny förstärkt bottenplatta under del av byggnaden.

 Den totala kostnaden uppgår till ca 63,0 mkr som fördelats mellan Trafikverket, EU, Region Dalarna och Hedemora kommun. Kommunens nettokostnad för Stationshuset uppgår till 6,4 mkr och för Stationsområdet till 4,3 mkr. Kommunens sammanlagda nettokostnader uppgår således till 10,7 mkr.

2013-12-04

Melker Andersson
Oppositionsråd (M)
Tel. 070-666 36 60
E-post. melker.andersson@bahnhof.se