Ratio

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Nyhet   •   Feb 23, 2016 14:20 CET

En rad olika skatteregler skapar stora problem för växande unga företag. Det visar en ny rapport av Michel Elmoznino Laufer, doktorand vid forskningsinstitutet Ratio och handelshögskolai Stockholm.

Sveriges framtid är beroende av villkoren för att starta, driva och expandera företag. Av särskild betydelse är de tillväxtföretag, gasellerna, som står för en oproportionerligt stor del av tillväxten, innovationerna och jobbskapandet.

Ratio har i en ny studie som presenteras i dag under­sökt dessa företags skatteutmaningar, med särskilt fokus på skatters effekter på företagens finan­siering, rekrytering av nyckelkompetens och per­sonal­optioner. Undersökningen består av en genomgång av aktuell forskning om hur skattevillkor påverkar förutsättningarna för tillväxtföretagandet och djupintervjuer med grundare till elva unga it- och konsultföretag.

Dessa uppger att den stora utmaningen består i finansiering av verksamheten de första åren. Flertalet av de intervjuade företagen har en stor brist på resurser, många av grundarna jobbar gratis den första tiden och har andra arbeten vid sidan om för att klara finansieringen. Egna besparingar är den helt avgörande finansieringsformen.

Utan ett eget sparat kapital kan inte affärsidéer utvecklas, personal rekryteras eller externt kapital erhållas. Därför är skatter på inkomster och sparande centrala för tillväxtföretagandets möjligheter. Bristen på finansiering under företagens första kritiska år gör även att utformningen av 3:12-regeln, bolagsskatten och kapitalskatter blir mycket viktiga för företagens överlevnad och tillväxtmöjligheter.

Bland externa finansiärer är privata affärsänglar viktigast, vilket förstärker samma slutsats. Lån från Almi kan ha betydelse som en första typ av extern finansiering, men är oftast inte tillräcklig för att kunna expandera. Banklån är nästan omöjligt att få för dessa företag.

Skatteregler har även stor betydelse när det gäller möjligheterna att rekrytera kritisk kompetens. Olika typer av löneskatter och sociala avgifter, även på unga, gör det dyrt att anställa. Lika viktigt är dock att bristen på en fungerande beskattning på personaloptioner gör det svårt eller omöjligt att rekrytera nyckelmedarbetare som tidigare haft en hög lön och en trygg anställning.

Beslutsfattare som är intresserade av att öka nya företags tillväxtmöjligheter bör därför inrikta sig på reformer som underlättar för privatpersoner att bygga upp egna besparingar som investeras i företagande, samt även reformer för att minska risken och skattesatserna förknippade med externa investeringar.