NS Sensus

Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

Nyhet   •   Apr 03, 2016 20:59 CEST

Assar Fager har över tid sett in i och grävt på djupet i EU-rättighet till fri rörlighet, som uppenbart förhindras av Sverige, vilket nu rapporteras om till EU-kommissionen, och dessutom begär Assar Fager svar på frågor.

Är det en kartell i Sverige som skyddar Vård Sverige från att utsättas för konkurrens av bättre/effektivare vård? Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar har granskats av Assar Fager över tid, bl.a. detta får nu EU-kommissionen del av i skrivelsen.

Varför har EU-kommissionen inte tidigare ingripit? Korruption återigen inom EU-kommissionen? Sveriges Regering och riksdag har fått del av skrivelsen till EU-kommissionen

Läs mer

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/04/03/2016-04-03-rapport-till-eu-kommissionen-om-situationen-i-sverige-och-fragor-till-eu-kommissionen/