Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

RAS startar upp sin vetenskapliga databas

Nyhet   •   Nov 01, 2010 22:17 CET

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har som mål att sprida kunskap och information inom verksamhetsområdet.

Genom att samla vetenskapliga artiklar, uppsatser och arbeten i SAMPU, underlättar föreningen kunskapsspridning inom ambulanssjukvården. SAMPU fungerar genom länkning till andra databaser. Databasen kompletteras manuellt och innehållet uppdateras kontinuerligt. Samtliga publikationer är i fulltext.

 

http://sampu.ambssk.se