Ratio

Ratio växer igen - 2015 i sammanfattning

Nyhet   •   Mar 31, 2016 09:43 CEST

Det gångna året växte Ratios verksamhet ytterligare. Vår forskningsprofil är inriktad på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Fokus ligger på forskning inom områden som är strategiskt viktiga för det svenska näringslivet och det svenska samhällets utveckling, där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har drygt 30 forskare.

2015 i siffror:

38 medarbetare

23 associerade forskare

30 vetenskapliga artiklar

4 böcker

10 bokkapitel

16 working papers

11 rapporter

173 seminarier och föreläsningar

35 000+ besökare på ratio.se

Ratio tycker inte. Vi forskar. Forskningsinstitutet Ratios roll är att utveckla ny kunskap av hög kvalitet och med stor relevans för svenskt näringsliv och svenskt samhälle. Vår forskning ska bidra till en mer dynamisk syn på marknader och samhälle, liksom till inställningen att reformer är önskvärda och möjliga.