Red Cloud IT AB

Red Cloud söker samarbetspartners

Nyhet   •   Sep 20, 2010 08:14 CEST

Att använda och distribuera en mjukvara har tidigare krävts att applikationen ska installeras på en klient.

På webben finns idag tusentals applikationer för olika ändamål. Allt från ordbehandlare till ekonomiprogram.

Många befintliga applikationer finns idag installerade på lokala klienter, framförallt hos mindre företag. Tillgängligheten blir oftast begränsad och dilemmat för mjukvaru utvecklare är minskad kontroll över hur många klienter applikationen finns installerad på.

Det försvårar licenshanteringen och vissa fall kan även piratkopiering ske.

 

Ett alternativ idag tack vare molnet och Red Cloud, är att distribuera applikationen som en tjänst.

Att abonnera ut applikationen till sina kunder genom Red Clouds infrastruktur.

Fördelarna blir minskade kostnader för utveckling och anpassning av mjukvaran för webben, inga funktionaliteter försvinner, gränssnittet blir densamma och programmet blir mer lättillgängligt oavsett klient, plattform eller geografisk plats för användaren.

Möjligheten att kopiera applikationen försvinner dessutom.

Enda kravet som ställs på slutanvändare är tillgång till en internetuppkoppling, vilket även krävs för en vanlig webapplikation.

Mjukvaruutvecklaren kan därför fokusera på fortsatt utveckling av befintlig produkt än nyutveckling för webben, samt ha kontroll på vilka som använder applikationen och därför minska sina intäktsförluster.

Red Cloud söker därför samarbetspartners som vill påbörja ett samarbete och diskutera olika affärsmodeller för distribution av applikationer via molnet till befintliga och nya kunder.