BOCC Sverige AB

Reddibo omnämns i Allt i Hemmet

Nyhet   •   Maj 13, 2014 08:57 CEST

Reddibo har omnämnts i en artikel i tidningen Allt i Hemmet. Ägarna till huset som beskrivs i artikeln använder Reddibo för sitt hus. De har stor nytta av Reddibo för att håll koll på all teknik och relaterad service på utrustningen som finns i huset. I sommar planerar att de måla om norra fasaden och färgtyp och färgkoden finns givetvis sparad i Reddibo.