Innovator Skåne AB

Region Skåne investerar 9,7 miljoner kronor i Innovator Skåne för att främja medarbetarnas innovationskraft

Nyhet   •   Jun 12, 2013 13:10 CEST

– Att Region Skåne satsar så mycket på vår verksamhet är en del av den planerade relanseringen av Innovator, säger Jonas Gallon, vd för Innovator Skåne.
- Vi har efterfrågat, och fått, mer resurser för att förbättra vår egen verksamhet förenkla processen och rekrytera professionella affärsutvecklare men också för att kunna synliggöra oss bättre och nå ut till de medarbetare som har smarta lösningar och vill förverkliga sina idéer.
– Vi hjälper Region Skånes medarbetare praktiskt med de första stegen mot kommersialisering, fortsätter Jonas. Vi hittar intressenter som vill köpa loss affären i en relativt tidig fas för att själva utveckla den vidare. Idéerna skall så småningom komma tillbaka som produkter eller tjänster till verksamheten på Region Skåne men ska också vara attraktiva för andra vårdinrättningar att köpa, fortsätter Jonas.

– Ur mitt perspektiv, med den överblick jag har över Region Skånes vårdorganisation, är Innovator Skånes tjänster väsentliga för att våra medarbetare på sjukhus och vårdinrättningar ska kunna ta sina idéer vidare, säger Rita Jedlert, medicinsk direktör Region Skåne. Jag ser mycket positivt på att vi har regionen med oss såväl ekonomiskt som i tron på att de bästa affärsidéerna löser verkliga behov, som vårdpersonalen själva upplever i sitt arbete.

Bland de vårdprodukter Innovator Skåne hittills medverkat till att förverkliga finns:

·  Marie Avinders skotvätt som förbättrar hygienen i operationssalar och förenklar för städpersonal.
·  Katinka Nordgaards logistiksystem hIT byter ut en traditionell ringklocka mot en mobil enhet som gör det lättare för operationsteam att kommunicera med personal utanför operationssalen med information om vad de behöver och när.
·  Marie-Louise Antonsson och Ewa Wigenstorps lättöverskådliga AHLR-sticka - ett kom-ihåg-verktyg som vägleder vårdpersonal vid patienter med hjärtstillestånd.

– För att medarbetarnas goda idéer skall kunna utvecklas måste de få hjälp, fortsätter Jonas. Att Innovator får detta kapitaltillskott visar att politiker och beslutsfattare i Region Skåne tror både på medarbetarnas idéer och på vår förmåga att kommersialisera dem. Det finns en enorm innovationskraft hos regionens drygt 32 000 medarbetare som kan bidra till att vidareutveckla till exempel vård och omsorg och samtidigt stärka regionens tillväxt, avslutar Jonas Gallon.

Innovator Skåne består idag av vd Jonas Gallon och sex affärsutvecklare. Idécoacher som redan är anställda av Region Skåne och vill arbeta deltid som ambassadörer för Innovator rekryteras för närvarande till verksamheten.

För pressbilder och ytterligare information kontakta:

Petronella Warg, Kommunikationschef Innovator Skåne
Tel: 0733-42 49 23
petronella.warg@innovatorskane.se

Om Innovator Skåne

Innovator Skåne AB är helägt av Region Skåne. Syftet med verksamheten är att med utgångspunkt ur goda idéer sprungna ur arbetsvardagen bland Region Skånes medarbetare utveckla och ta till vara på idéer med kommersiell potential. Målet är att ge fler anställda en ökad möjlighet att få hjälp med att kommersialisera idéer, som kommer från den offentliga verksamheten med spännvidd från vård och omsorg till kollektivtrafik.

www.innovatorskane.se