Department of Doing

Regional tillväxt i taktisk och praktisk tillämpning.

Nyhet   •   Sep 26, 2010 23:42 CEST

De strategiska valen har stor betydelse för en regions framtida existens. Men det är de taktiska och praktiska åtgärderna som blir avgörande för resultatet!

Department of Doing arbetar sedan 2004 med att operativt utveckla befintliga och nya verksamheter. Med över 100-talet uppdrag har man idag samlat en unik kunskap och erfarenhet inom affärsutveckling och tillväxt. De senaste åren har Department of Doing genomfört ett antal regionala utvecklingsprojekt med målet att nå konkreta resultat för regionen. Uppdragen har bestått i kompetenshöjande föreläsningar och workshops, projektledning samt analyser med syfte att indentifiera och etablera strategiska verksamheter.

Här följer några exempel på insatser gjorda i samband med regionala tillväxtprocesser.

Etablering av centrala verk-samheter (“hubbar”)
Varje region har ett eller flera centrala och strategiskt viktiga verksamhetsområden. Är dessa underutvecklade krävs centrala och långsiktiga insatser.

Skapa engagemang och samverkan i näringslivet
De lokala näringslivet kräver starka incitament för att vara delaktiga och samverka för gemensamma mål. Detta är en avgörande faktor om man vill skapa regional tillväxt.

»Skara placerade sig på topp 5-listan bland “Årets bästa klättrare 2009”« (Källa: Svenskt Näringsliv) Department of Doing har haft den operativa rollen att driva Skaras Näringslivsoffensiv under 2009.

Attrahera för riskkapital och företagsaffärer
De lokala företagen ska kunna se alla möjligheter som finns att utvecklas.

“Smitta” det offentliga med affärsmässigt tänkande
Kraven på det offentliga ökar och konkurrensen om invånare blir bara starkare. Här kan näringslivet ha ett försprång för det offentliga att nyttja.

För mer info eller mötesbokning ring 08-41 04 55 50 eller skicka e-post till info@departmentofdoing.se
Läs mer på www.departmentofdoing.se