Region Uppsala

Rehabilitering av strokepatienter ska bli bättre

Nyhet   •   Mar 20, 2018 15:34 CET

Akademiska sjukhuset får 5,1 miljoner kronor för att förstärka rehabiliteringen inom bland annat områdena stroke, hjärtrehabilitering och psykiatrisk rehabilitering. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen beslutade 2016 att inrätta ett samlat rehabiliteringscentrum vid Akademiska sjukhuset. Arbetet med genomförandet pågår, och man har sedan starten bland annat inrättat en professur i rehabiliteringsmedicin, börjat ta emot nya patientgrupper, skapat ett kunskapscentrum och påbörjat arbete med digitalisering.

Dagens beslut innebär att Akademiska sjukhuset får medel för utökade resurser inom vissa utpekade områden. Den största delen av medlen går till att anställa fler logopeder vid de avdelningar där strokepatienter vårdas, en fördubbling jämfört med det nuvarande antalet.

Hjärtvården får också en förstärkning med fler fysioterapeuter, som ska hjälpa patienter som har haft hjärtinfarkt eller hjärtsvikt att komma igång med träning. Även områdena psykiatrisk rehabilitering, postoperativ vård och kvalitets- och utvecklingsfrågor förstärks. Totalt omfattar satsningen 8,6 tjänster.

Läs mer om de beslut sjukhusstyrelsen fattade i Uppsnabbat.