EPD International

Rekord i antal registrerade miljövarudeklarationer

Nyhet   •   Jan 08, 2016 13:35 CET

Under 2015 registrerades hela 139 EPD:er i det internationella EPD-systemet. Det är över 20 fler registreringar än det tidigare rekordet under ett år.
- Det är en fortsättning på en trend vi sett i flera år nu, säger Kristian Jelse, projektledare på International EPD® System.

Den största ökningen, ungefär hälften, stod byggprodukter för. Inom byggbranschen ser man, enligt Kristian Jelse, en storsatsning på EPD:er då allt fler bygger hållbart och miljöanpassat.

Efter byggbranschen har flest EPD:er registrerats inom livsmedel och jordbruk, trä- och pappersvarutillverkning, elektricitet samt transportfordon och utrustning. De länder som registrerat flest EPD:er under året är Italien, Sverige, Spanien, Turkiet, Storbritannien, Argentina och Australien.

Under 2015 publicerades dessutom nio nya PCR:er - produktspecifika regler. Det innebär att det numera är möjligt att ta fram EPD:er för bland annat produktkategorierna hissar, yachter, kosmetika och passagerarflygplan.