Meet In Grid, fd RAU

Rektorsakademien Utveckling kommenterar PISA

Nyhet   •   Dec 04, 2013 08:07 CET

Rektorsakademien Utveckling (RAU) som genom Rebel Learners siktar på att skapa landets mest hungriga och engagerade lärarstudenter anser att resultatförsämringen i PISA är en tydlig signal om att vi håller på att tappa viktiga perspektiv i diskussionen om skolan. Framförallt är PISA priset av ogenomtänkta och missriktade reformer, bristande ansvar för läraryrkets utveckling och ett näst intill obefintligt fokus på förutsättningar för att utveckla ett lärande för vår samhällstid. 

- Det finns många förklaringar till varför vi sjunker i den här typen av statistik men allra viktigaste är att vi misshandlat skolan genom att se den som en politisk arena där vi lyckats med konststycket att ge landets lärare och rektorer både dåliga förutsättningar och en dålig självkänsla, säger Fredrik Svensson grundare Rektorsakademien Utveckling.


PISA visar på att det finns en samvariation mellan god skolkultur, bra relationer mellan lärare och elever och goda resultat. Samtidigt ska man vara försiktig med att lägga alltför stor tilltro till PISA som måttstock, studien är till vissa delar enögd. Det blir än en gång tydligt att pedagogiskt skicklighet är nyckeln till goda resultat.

Det är dags att ägna mycket mer energi åt de faktorer som har potential att förbättra undervisningen och därför behöver den kommande generationen lärare ges högsta prioritet. Rebel Learners initiativ handlar om att ge befintliga lärarstudenter en parallell kompletterande utbildning vid sidan av deras ordinarie utbildning plus ett gediget nätverk i syfte att koppla ihop dem med kommuner med ambitioner att skapa verkliga förbättringar i lärandet. 

Rebel Learners kommer under 2014 att utbilda drygt 100 engagerade och hungriga lärarstudenter som får sprida sig i landet med moderna ingångar i lärandet. 

- Det är kanske dags att damma av JFK:s slagord ”Fundera inte över vad lärarstudenterna kan göra för dig, fundera över vad du kan göra för dem” och Rebel Learners är ett svar på den uppmaningen!", säger Ante Runnquist på Rebel Learners