Fjärde AP-fonden (AP4)

Remissvar - Nya regler om prospekt

Nyhet   •   Mar 06, 2012 13:31 CET

Fjärde AP-fonden avger härmed remissvar på förslaget - Nya regler om prospekt (2012:1)

Fjärde AP-fonden tillstyrker förslaget till ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Fjärde AP-fonden hade vid årsskiftet 2011/12 en svensk aktieportfölj med ett marknadsvärde om cirka 37 miljarder kronor. Det innebär att fonden är bland de större institutionella ägarna på svensk aktiemarknad. Inräknat internationella aktieinvesteringar uppgick aktieportföljen till ett värde av nära 118 miljarder kronor.

Fjärde AP-fonden har ett mycket långt mandat som förvaltare av medel inom det svenska inkomstpensionssystemet. Fondens möjligheter att lämna en hög avkastning till nuvarande och kommande pensionärer är starkt beroende av att aktiemarknader fungerar och upprätthåller allmänhetens förtroende. En aktiemarknad måste upplevas som en attraktiv marknadsplats för de företag som behöver riskkapital för expansion. En väl fungerande aktiemarknad ökar fondens chanser att över tid skapa en hög avkastning till gagn för svenska pensionärer.


Stockholm 2012-03-06


FJÄRDE AP-FONDEN