Scandinfo Marketing Research

Rena Byggens slutrapport för Göteborgs Stad

Nyhet   •   Jan 17, 2014 13:25 CET

Under två år har Göteborgs Stad med stöd av Skatteverket, Byggnads och Sveriges Byggindustrier bedrivit ett projekt som kallas Rena Byggen. Under den här tiden har nio byggprojekt inom Göteborgs Stad prövat en modell med en mer noggrann granskning av byggföretag som anlitas i kommunens byggprojekt. Detta har sedan utvärderats och strax före jul lämnade projektgruppen för Rena Byggen en slutrapport med förslag till vad Göteborgs Stad kan göra för att gynna skötsamma entreprenörer på stadens byggarbetsplatser.
 
Som ett led i utvärderingen genomförde ScandInfo tre marknadsundersökningar på tre olika Rena Byggenprojekt för att undersöka och få en bild av hur de som arbetade på Rena Byggenprojekt upplevde regler, ökad administration och kontroller av ID06, som är en branschlegitimation för byggsektorn.
 
Läs Rena Byggens slutrapport här