Ingvar Ingrids AB

Renare förbränning i värmekraftverk

Nyhet   •   Sep 17, 2010 11:11 CEST

Syrgas för renare Kraftverk.

Seward i staten Alaska  USA ligger transportmässigt inte bara bra till utan gäller ochså som en av de få skyddade och isfria hamnarna i nordligaste amerika. 2004 byggeds där ett av världens största kolkraftverk.

På plats fanns redan ett sedan 80 år fungerande kraftverk, som till sin ombyggnad/återuppbyggnad tekniskt inte var i stånd att rena de miljontals ton med kolavfall som producerades.

Idag klarar det nya 521-Megawatt kraftverket att bränna både ren kol men också kolavfall. Framgången lät inte vänta på sig länge.  Kraftproduktionen steg nära på 2,5 gånger - Emissionerna sjönk å andra sidan betydligt. Tack vare modern teknik som cirkulerande virvelskiktsförbränning når mindre föroreningar till atmosfären än med klassiska kraftverk. De integrerade blåsmaskinerna från Continental Industrie levererar syrgasen som behövs vid förbränningen. Med ett högre tryck bygger de upp virvelskiktet och håller partiklarna svävande. Detta tryck kommer ifrån flerstegskonstruktionen i de nya fläktarna med mindre fläkthjul och kompaktare uppbyggnad. De tidigare använda enstegs-centrifugalfläktarna blev succesivt utbytta.

Alstom Power övertog den nyckelfärdiga konstruktionen, bygget och igångkörningen. Continental Industrie finns närvarande med numera 12 blåsmaskiner i 600 serien. De var de största flerstegs (upp till 6 steg) centrifugalblåsmaskinerna och ger luftmängder från 13000 till 45000 m³/h. Deras obetydliga, turbulensfria och stillhet, står i samklang med underhållsfri drift. Med undantag för axeltätningarna kommer inte de roterande delarna i kóntakt med fast metall. Rullagren sitter så placerade att ett byte kommer först efter många 10000 timmar. Det sker bekvämt utifrån utan demontage av fläkthöljet.