Centerpartiet i Göteborg

REPLIK. Carlos Andersson (C): "Vi måste ställa om hela byggsektorn"

Nyhet   •   Sep 02, 2010 10:00 CEST

Bengt Söderberg menar i all välmening att vi ska bygga våra hus med teknik som medför att husen konsumerar mindre energi och att vi individer dessutom ska konsumera mindre energi. Författaren skriver detta i skuggan av det stora klimathotet. Jag förstår att många stirrar sig blinda på det stora klimathotet, men det finns fler problem med dagens byggnadsteknik och samhällets stadsbyggnadsplaner. Detta löses inte enbart av att vi bygger passivhus, vi måste ställa om byggsektorn och inse att vi måste bygga kretsloppsanpassade plusenergihus. Dessa hus är uppbyggt av sunda, emissionsfria och förnyelsebara lokala material och ytskikt. De har slutna mätbara kretsloppsflöden, samt får sin tillförda energi från förnyelsebara energikällor. Husen ska även, som Bengt Söderberg skriver i sin insändare, producera mer energi under loppet av ett år än vad husen konsumerar. Detta måste vara standarden i Sverige och i ett första steg har Centerpartiet i Göteborg föreslagit att vi enbart ska bygga enligt denna standard i Göteborg efter 2016. En av Sveriges främsta miljöarkitekter, Karin Nyqvist, har byggt flera hus enligt denna modell vilket har uppmuntrat oss att gå vidare med en sådan satsning i Göteborg. Till vår stora förvåning möttes detta av stor skepticism hos Miljöpartiet i Göteborg som inte ville införa en sådan strikt miljöstadsplanering i Göteborg.

Vid valvinst i Göteborg kommer Centerpartiet driva denna fråga vidare. Vi är övertygade om att detta är enda sättet vi kan bygga våra städer på i framtiden för att inte tära på jordens resurser. Detta förutsätter att vi snabbt ställer om de traditionella byggmetoder som har varit förhärskande under de senaste åren. Vi behöver genomföra stora utbildningsinsatser i kretsloppsanpassat byggande av samtliga i byggprocessen, dvs politiker, tjänstemän, beställare, brukare, fastighetsförvaltare, arkitekter, konsulter, entreprenörer, underentreprenörer, byggnadsarbetare, materialleverantörer m fl. Vi behöver alla en gemensam värdegrund. Vi behöver alla förstå varför denna omställning måste ske.

Carlos Andersson (C)
Kommunfullmäktigekandidat