Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

REPLIK på Gavlegårdarnas utspel "Små hyreshöjningar hindrar fortsatt storsatsning på underhåll" (AB, GD 9/2)

Nyhet   •   Feb 09, 2017 15:29 CET

I ett pressmeddelande skriver Gavlegårdarna att hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutade med resultatet att den lilla hyreshöjningen är försvårande för Gavlegårdarnas planerade renoveringsarbete. Hyresgästföreningen menar att pengarna för rustning redan finns.

Efter kärva förhandlingar om hyrorna för 2017, så lämnades förhandlingen centralt för vidare beslut i Hyresmarknadskommittén. Förslaget var att hyrorna skulle höjas med 0,9 % from 1 februari. I överenskommelsen som slöts mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen lokalt höjs hyran i med 1,0 % from 1 mars, med ett spann på mellan 0-1,8%. Hyresgästföreningens motiv till att gå med på 1,0 % höjning är att det underlättar den administrativa hanteringen av hyrorna och att hyresgästerna snabbare ska få reda på vilken hyra som ska gälla under 2017. Det blir inte heller någon retroaktiv hyra för februari.

Gavlegårdarna anser att Hyresgästföreningen förhindrar upprustningen och renoveringen av lägenhetsbeståndet, vilket Hyresgästföreningen menar är att ge en felaktig bild av de möjligheter som finns. Gavlegårdarnas krav på en hyreshöjning med 2,3 % har ingen koppling till ett ökat underhåll. Tvärtom så innebär deras förslag till budget, att underhållet sänks med 14 miljoner jämfört med prognosen för 2016. I Hyresgästföreningens förslag täcks samtliga kostnadsökningar med en höjning på 0,56 % och underhållsnivån är densamma som Gavlegårdarna föreslagit.

Pengarna för en upprustning- renovering finns redan, men ägarnas avkastningskrav går före.

Hyresmarknadskommitténs överväganden visar att vår bedömning utifrån Gavlegårdarnas kostnadsökningar och det allmänna ekonomiska läget, stämmer bättre övererens med vårt budgetförslag. Höjningen med 1,0 % innebär en höjning med 0,8 % på helårsbasis att jämföra med vårt förslag på en höjning med 0,56 %.

Höjningen på 1,0 % är den näst högsta i länet. Ockelbogårdar ligger något högre på grund av en kraftig ökning av VA-taxan. Höjningen generellt i hela landet är i dagsläget ca 0,65 %.

Ett ökat underhåll, som även Hyresgästföreningen håller med om behövs, kommer  i samband med till exempel en stamrustning där ett nytt badrum ingår, ge en hyreshöjning på mellan 300-700 kr/månad. För en tvåa på 60 kvm med en hyra på 5000 kr/månad, motsvarar det en hyreshöjning på mellan 6-14 %.

Ett ökat underhåll ger ökade intäkter per automatik.