Psoriasisförbundet

Resan att nå WHO:s mål har börjat

Nyhet   •   Feb 25, 2016 13:19 CET

I dagarna utkom WHO:s rapport om psoriasis utifrån den resolution som antogs 2014. I resolutionen samt den nyutgivna rapporten slås fast att; "Psoriasis är en kronisk, icke smittsam hud- och ledsjukdom som drabbar människor i alla åldrar och i alla länder". 

Den rapporterade förekomsten av psoriasis i världens länder varierar mellan 0,09 procent och 11,43 procent, vilket gör psoriasis till ett allvarligt globalt problem med mellan 100 och 125 miljoner drabbade människor världen över. 

I Sverige brukar siffrorna vara mellan 2,5 och 3 procent av befolkningen. I rapporten nämns fyra studier från Sverige med så varierande prevalens som 0,3 procent, 1,35 procent, 1,95 procent respektive 3,9 procent. Sju studier från Norge nämns och där är skillnaden från 1,1 procent och 11,43 procent. De flesta av studierna som ligger till grund för rapporten är gjorda i USA, Storbritanninen och Kina.

Psoriasis har ett antal externa triggers och betydande sjukdomstillstånd, inklusive artrit, hjärt- och kärlsjukdomar, det metabola syndromet, inflammatorisk tarmsjukdom och depression. När medlemsstaterna i Världshälsoorganisationen erkände psoriasis som en allvarlig kronisk och icke smittsam sjukdom (så kallad NCD) blev det lättare för många nationella patientorganisationer att påkalla behovet av strategier för psoriasisvården i respektive land. 

I psoriasisresolutionen påpekas att många människor lider i onödan på grund av  psoriasis genom felaktig eller fördröjd diagnos, otillräckliga behandlingsalternativ och otillräcklig tillgång till vård samt social stigmatisering. WHO uppmanar alla medlemsländer att följa den senaste forskningen och att implementera de bästa formerna av behandling i sina vårdapparater samt upplysa allmänheten om sjukdomens svårighetsgrad. 

Sverige är medlem i WHO och har med Psoriasisförbundets egna vårdprogram samt Socialstyrelsens arbete att ta fram nationella riktlinjer påbörjat resan med att leva upp till dessa uppmaningar och utmaningar.