Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Restsituation för Diamox tabletter

Nyhet   •   Jan 17, 2014 07:37 CET

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

Diamox (acetazolamid) är en hämmare av enzymet karbanhydras och är indicerat vid glaukom/förhöjt intraokulärt tryck. Läkemedelsföretaget som marknadsför Diamox 250 mg tabletter har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation kommer att uppstå inom kort. Nuvarande lager beräknas räcka till och med vecka 3. Diamox injektionsvätska omfattas inte av den uppkomna situationen.

Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till sitt apotek för att få information om tillgängligheten för produkter innehållande acetazolamid. Företaget undersöker möjligheten att tillhandahålla T. Diamox i utländska förpackningar.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Relaterad information

 Licens