Sveriges Kommuner och Landsting

Riksintressen måste ses över

Nyhet   •   Dec 12, 2013 14:34 CET

Statens hantering av riksintressen försvårar för kommunerna att planera för nya bostäder, visar en granskning som Riksrevisionen presenterar i dag. SKL vill att regeringen snarast tillsätter en utredning som ser över statens riksintressen.

– Vi har många gånger fått indikatorer på att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att se över statens riksintressen, senast nu i veckan. Utredningen måste tillsättas snarast och den ska ha bra direktiv som hanterar de problem som vi pekat på i flera år, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Riksrevisionen granskning visar att systemet med riksintressen inte är anpassat till dagens bostadsbrist. I över 60 procent av kommunerna med bostadsbrist har statens hantering av riksintressen hindrat bostadsbyggande minst en gång de senaste tre åren. Länsstyrelserna ger inte tillräckligt tydliga besked om hur kommunerna kan planera för nya bostäder som berör riksintressen. Det hindrar kommuner och exploatörer från att starta en planprocess.

– Riksrevisionen pekar i sin granskning på allvarliga problem. De slutsatser som dras stämmer väl överens med vad vi får höra från våra medlemmar, säger Håkan Sörman.

– Systemet med riksintressen fungerar inte. Det måste göras om. Stora områden har avsatts utan tydliga skäl eller avgränsningar. Många riksintressen är inaktuella och hindrar bostadsbyggande trots att de saknar värde.

FAKTA

Riksintressen: är områden som statliga myndigheter har pekat ut som viktiga att bevara.

Länk till pressmeddelande från Riksrevisionen

Det tycker SKL om bostadsbyggande

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman


För mer information:

Eva Hägglund, handläggare 

avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

08-452 78 67

eva.hagglund@skl.se
 

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook