Sveriges Kommuner och Landsting

Rimligt att högkostnadsskydd i vården förändras

Nyhet   •   Mar 12, 2012 15:01 CET

SKL tillstyrker förslaget om att avgifterna för sluten vård, öppen vård och läkemedel indexeras, men vill ha klarhet i hur beloppens storlek ska fastställas, samt hur medborgarna och berörda organisationer ska få del av informationen.

Det skriver SKL i sitt remissvar över utredningen av framtidens högkostnadsskydd i vården.


– Det är rimligt att högkostnadsskydden och avgifterna förändras i takt med prisutvecklingen i samhället. Det är därför bra med en indexering Men systemet måste vara klart och tydligt för alla som berörs, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredaren förordar att högkostnadsskydden för läkemedel, sjukvård och sjukresor på sikt bör slås ihop till ett gemensamt högkostnadsskydd.  Den tanken är intressant och bör utredas ytterligare, anser SKL.

SKL skriver i sitt yttrande dessutom att det bör skapas flexibla taxekonstruktioner i ett system som kan kommunicera med övriga taxor som finns inom ramen för ett generellt högkostnadsskydd. En möjlig organisation som skulle kunna specificera, upphandla och förvalta en sådan lösning är Center för eHälsa i samverkan, CeHis.

Socialdemokraterna lämnade en reservation som Miljöpartiet anslöt sig till. Reservation lämnades också av Vänsterpartiet.

Hämta hela yttrandet (uppdateras inom kort)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med ekonomi

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Per Sedigh, ekonom
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 77 43
per.sedigh @skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l