Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Risk för smitta trots noggranna hygienrutiner

Nyhet   •   Maj 07, 2014 07:00 CEST

En neonatalavdelning på Östra sjukhuset har drabbats av ett utbrott av tarmbakterien serratia marcesens. Flera för tidigt födda barn är smittade. Här förklarar avdelningens vårdenhetsöverläkare Elisabet Hentz varför smittan trots allt har etablerats på avdelningen.


Hur är det möjligt att en sådan här smitta kan uppstå på neonatalavdelningen?

Smittan kommer från bakterien serratia marcesens och förekommer då och då på intensivvårds- och neonatalavdelningar, trots goda hygienrutiner. Det är en tarmbakterie som liksom liknande bakterier trivs i den miljö vi har på neonatal med mycket fukt. Bakterien är inte farlig för större barn med gott immunförsvar, men våra allra minsta barn kan bli sjuka av den, liksom av andra tarmbakterier vilka kan passera den sköra tarmslemhinnan hos mycket små barn.

Hur gör ni för att förhindra den här typen av smittor? Vi tar prov på samtliga inneliggande barn en gång per vecka för att veta vilka bakterier vi har på avdelningen. Vi har också mycket tät kontakt med Vårdhygien. Speciella hygienrutiner är utarbetade i samråd med Vårdhygien när det gäller modersmjölkhantering, tvättning av kuvöser, material, städning av ytor, speciella hygienföreskrifter i samband med blöjbyte. Helt kort en god följsamhet till basala hygienrutiner. Vårdhygien är den verksamhet som arbetar bland annat med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter och att förhindra smittspridning.

Hur gör ni för att undvika att smittan sprids vidare till fler barn?

Rummen har sanerats och smittade barn isolerats.

Hur lång tid kommer det att ta innan alla smittade barn lämnat avdelningen?

Våra minsta barn tillbringar lång tid på intensivvårdsavdelningen och vårdtider på 3-4 månader är inte ovanligt. I nuläget tror vi att det kan ta till omkring 1 juli.

Det här har ju inträffat en gång tidigare 2010, hur är det möjligt att det händer igen?

Neonatalverksamhetens patienter är de sköraste patienter som finns i vården och de mest infektionskänsliga. Utvecklingen av vården har gått snabbt vilket medför att allt fler mycket för tidigt födda barn överlever, men får tillbringa lång tid på intensivvårdsavdelning och får mycket antibiotika.

Många av de allra minsta barnen drabbas av svår blodförgiftning under sin vårdtid på grund av sin omogenhet och det finns ett flertal bakterier liknande denna som de blir sjuka av. I de flesta fall går det bra med den behandling vi kan ge.

Hade det kunnat undvikas?

Smittspridningen hade kunnat minimeras om vi haft enkelrum till patienterna. I nuläget vårdar vi fyra svårt sjuka barn på varje sal. Vi strävar efter en bemanningssituation där varje personal sköter färre barn, vilket skulle göra det svårare för bakterierna att sprida sig. Målet är att ha en noll-risk för smitta på sjukhuset. 

Tyvärr är vi inte där än, men vi jobbar ständigt och hårt med att minimera riskerna för smittspridning på sjukhuset. Att helt undvika att mycket för tidigt födda barn med outvecklat immunförsvar insjuknar i sepsis (blodförgiftning) är troligtvis inte möjligt men att minska antalet fall till ett minimum arbetar vi med dagligen genom att ständigt utveckla vården och vara medveten om detta. Detta är ett bekymmer för alla landets sjukhus och en utmaning som vi tar på största allvar.

Behöver man som förälder vara orolig för att ens barn ska smittas om det vårdas på neonatal?

I dagsläget har vi full kontroll på smittan och vi skall komma ihåg att de flesta av de barn som har bakterien endast bär den i tarmen och är inte sjuka på något sätt. 

När barnet så småningom kommer hem tar familjens vanliga "snälla" tarmbakterier över och denna bakterie försvinner. De barn som eventuellt kan bli sjuka av just denna bakterie är de allra minsta och mest känsliga patienterna och dessa övervakar vi som alltid minutiöst.

Kontakt

Presstjänsten Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 031-342 96 00 efter kl. 08.00.