Örebro universitet

Robot spårar farliga gaser

Nyhet   •   Okt 03, 2012 09:42 CEST

- Vårt mål är att skapa en mobil robot för att övervaka och kartlägga metangasutsläpp, berättar Achim Lilienthal som leder utvecklingen av roboten Gasbot vid Örebro universitet. Foto: Terése Andersson.

Roboten Gasbot spårar och kartlägger metangasläckor på avfallsanläggningar och industrianläggningar. Just nu utvecklas tekniken av forskare vid Örebro universitet.

I dag är det förbjudet att deponera organiskt avfall i Sverige. Men det finns många gamla soptippar som tillsammans "läcker" hundratusentals ton metangas varje år. De kan utgöra både en säkerhetsrisk och en miljöfara. Eftersom gasen dessutom är både lukt- och färgfri är den svår att upptäcka.

- Vårt mål är att skapa en mobil robot för att övervaka och kartlägga metangasutsläpp. Tillsammans med Robotdalen och andra finansiärer har vi nu en forskargrupp som är världsledande på området, berättar Achim Lilienthal vid Örebro universitet.

Ny prototyp

Även inom industrin finns behov av att utveckla befintliga mätmetoder så eventuella läckor kan upptäckas och åtgärdas på ett bra sätt. Nu har en första robotprototyp utvecklats för tester. Prototypen har fått namnet Gasbot.

- När den är färdig ska den kunna navigera på egen hand, vara utrustad med sensorer för att kunna upptäcka och analysera gaser, samt kunna rita upp kartor över var det läcker, säger Achim Lilienthal.

Arbetet utförs vid forskarcentrumet AASS (Applied Autonomous Sensor Systems) vid Örebro universitet under ledning av forskarna Achim Lilienthal och Dimiter Driankov. I forskarteamet ingår Marco Trincavelli, Victor Hernandez Bennetts and Ali Abdul Khaliq. Atleverket och Södertörns brandförsvar deltar som slutkunder och utvärderare.

Robotdalen är en satsning på ökad tillväxt och konkurrenskraft inom robotområdet, med fokus på kommersialisering av nya produkter och företag. Bakom Robotdalen står näringsliv, akademi och offentlig förvaltning i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.