MedieMakeriet

Rönnskär rustat för framtiden

Nyhet   •   Sep 21, 2012 09:57 CEST

Rönnskär, Bolidens smältverk i Skelleftehamn, har rustat för framtiden.

Miljardinvesteringen stärker verkets ställning som världsledande aktör inom återvinning av elektronikskrot.

– Vi har anpassat oss till framtidens råvarumarknad, förklarar platschefen Roger Sundqvist.

Smältverket, som byggdes på öarna Hamnskär och Rönnskär utanför Skelleftehamn under åren 1928-1930, smälter och raffinerar koppar- och blykoncentrat från egna och andra gruvor.

– Bolidens egna gruvor levererar ungefär hälften av allt koncentrat, berättar informationschefen Ann Lundholm.

Huvudprodukterna är koppar, zinkklinker, bly- och ädelmetaller med bland annat svavelsyra som en biprodukt.

– Koppar är vår viktigaste produkt. Vi producerar över 200 000 ton koppar per år.

Teknikledande

Det är kaldo- och fumingverken ute på den konstgjorda udden som gör det möjligt att komplettera kopparproduktionen med återvinning av metaller ur bland annat elektronikskrot.

– Vi har jobbat med återvinning av elektronikskrot i över 30 år och är teknikledande inom området. De tio sista åren har verksamheten dessutom varit en del av vår strategi, berättar Roger Sundqvist.

Företaget ser också fortsatt goda möjligheter till tillväxt inom återvinning av elektronikskrot.

– Kombinationen av ökad användning av elektronik, kortare produktlivscykler och en skärpt lagstiftning gör elektronikskrot till det snabbast växande återvinningssegmentet.

Över 850 anställda

Roger Sundqvist, som blev chef för smältverket 2002, berättar att företaget vill växa mera på det här lönsamma området.

– Vi har en stor kreativitetet här ute och gott om kompetent personal med lång erfarenhet, så fler stora investeringar är på gång här ute, avslöjar han.

Rönnskär, som redan i dag är Bolidens största enhet, har alltid varit och är den dominerande privata arbetsplatsen i regionen. Ett tag hade verket över 2 000 anställda.

– I dag har vi över 850 anställda och ett 80-tal entreprenörsanställda inom bland annat bevakning och städning här ute, berättar Ann Lundholm.

God lönsamhet

Den senaste investeringen, som i huvudsak består av en ny kaldougn med ångpanna och gasrening samt en anläggning för materialhantering och provtagning, har inneburit ett 30-tal nya befattningar.

– Vår verksamhet är alltid till stor glädje för många företag i bygden. Under byggtiden hade vi som mest mellan 200 och 300 entreprenörsanställda här, säger Roger Sundqvist.

I juni invigdes expansionen med pompa och ståt av miljöminister Lena Ek tillsammans med Bolidens VD och koncernchef Lennart Evrell.

– Denna expansion kombinerar hög miljöprestanda med god lönsamhet, sade Lennart Evrell under ceremonin.

Miljösatsning

När metaller utvinns ur skrot krävs endast 10-15 procent av den energi som behövs för att utvinna metaller ur malm.

Satsningen på Rönnskär innebär att Boliden ökar sitt bidrag till ett hållbart samhälle genom mer återvinning, färre interna transporter och mer lagring inomhus.

Det var också skälet till att miljöminister Lena Ek var närvarande under invigningen.

– Invigningen gick fantastisk bra. Alla var nöjda och glada. Och ministern öste lovord över vår satsning, berättar Roger Sundqvist.

P-O Sjödin/MedieMakeriet

Fakta om Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Rötterna är nordiska, marknaden global. 

Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. 

Boliden har cirka 4 400 medarbetare och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor per år.

Fakta om Rönnskär

Smältverket Rönnskär byggdes mellan åren 1928 och 1930 för att ta hand om malmen som hittades i Bolidenområdet. 

Olika typer av råmaterial - från gruvkoncentrat till elektronikskrot och andra slags återvinningsmaterial - processas på verket.

Den årliga produktionen uppgår till över 200 000 ton koppar, 13 000 kilo guld och över 400 000 kilo silver. 

Antalet anställda är över 850 personer och i fjol hade verket ett rörelseresultat på 470 miljoner kronor.

Foto: MedieMakeriet

Roger Sundqvist, platschef på Rönnskär i Skelleftehamn, konstaterar att personalens kreativitet och kompetens ligger till grund för fler stora investeringar på smältverket fram över.