Maze Media Group AB

Röster om Maze Media

Nyhet   •   Okt 08, 2010 14:56 CEST

En nöjd kund är en kund som har fått sina behov, krav och önskemål uppfyllda. Och det är självklart kunden som avgör om det har skett eller inte. Därför är vi på Maze Media stolta över vad våra kunder har att säga om oss!

Kumla Bostäder har under en längre tid varit kunder till Maze Media Group. Under perioden har företaget känt att de kunnat fokusera sin tid och sin kraft på sin huvudsakliga uppgift - sin verksamhet. Nedanför återger vi vilka fördelar Lars Flyckt på Kumla Bostäder känt då han tagit hjälp av Maze Media och de tjänster vi kan erbjuda.

”Med en samarbetspartner som Maze Media känner vi att vi fått professionell hjälp att planera och strukturera vår marknadsföring i olika sökmedia på ett målinriktat och kostnadseffektivt sätt vilket fastlagts i vår mediaplan. På köpet avlastas vi tidsödande säljkontakter utan att tappa kontrollen över hur resurserna riktas."