Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

Rött kött ökar risken att få stroke

Nyhet   •   Jan 04, 2016 14:00 CET

Den som äter rött kött i form av biff, bacon och korv varje dag löper närmare 50 procent större risk att få en stroke. Orsaken beror på en blockering i blodkärlen som försörjer hjärnan.

Den slutsatsen har tyska forskare dragit efter att ha analyserat data på drygt 11 000 personer.

Cancerfonden har i flera år gett rekommendationer om att inte överkonsumera kött, framförallt rött och processat kött på grund av en ökad risk för olika typer av cancer.

Nu har tyska forskare funnit en koppling mellan rött kött och stroke.

Forskarna analyserade data på cirka 11 000 medelålders amerikaner som inte hade några andra riskfaktorer för stroke, som diabetes eller hjärtsjukdomar. Hälften av dessa personer följde forskarna under 23 år.

Ju mer rött kött man äter desto större risk har man att drabbas av en livshotande stroke jämfört med de som konsumerar mindre mängd kött.

Forskarna menar att en överkonsumtion av köttproteiner blockerar blodkärlen som försörjer hjärnan, vilket utlöser en typ av stroke som kallas ischemisk stroke, och som är samma sak som en hjärninfarkt.

Försökspersonerna följdes mellan 1987 och 2011 och delades in i fem olika grupper beroende på vilken typ av protein de konsumerade och mängden kött. De som åt minst proteiner åt 49 gram per dag och de som åt mest konsumerade i snitt 93 gram dagligen.

De personer som åt mer proteiner per dag var mer överviktiga, de var mindre benägna att motionera, de rökte och tog kolesterolsänkande mediciner i större utsträckning. De hade också lägre utbildningsnivå.

Det fanns inga större skillnader i ålder eller kön, och de åt totalt ungefär samma mängd kalorier per dag oavsett vilken grupp de tillhörde.

Av de 11 601 deltagarna fick 699 stroke under uppföljningstiden på 22,7 år. De som åt mest charkuteriprodukter och rött kött hade större risk att få ischemisk stroke. Fler män än kvinnor hade en ökat risk att få stroke.

Något som begränsar resultatet av studien var att forskarna enbart hade uppgifter om proteinintag vid två tidpunkter. Studien baserades också på observationer vilket gör att man inte vet tillräckligt mycket om försökspersonerna exempelvis åt tillräckligt med grönsaker, vilket kan bidra till stroke.

Trots detta, anser forskarna att denna studie stärker tidigare studier som visar på en koppling mellan rött kött, mättade fetter och en ökad risk för stroke.

En av forskarna, läkaren Bernhard Haring vid universitet i Würzburg i Tyskland, menar att det är okey att äta magert rött kött men att man bör begränsa mängden.

Protein från fågel, skaldjur och vegetabiliska källor som nötter och baljväxter var dock inte förknippad med någon risk att få en stroke.

Källa: Daily Mail