Thermia Värmepumpar

ROT-avdragen för värmepumpar nu klara (090625)

Nyhet   •   Feb 11, 2010 07:48 CET

090625

SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen, har fört en framgångsrik dialog med Skatteverket om vilka schablonavdrag som ska gälla vid installation av värmepump. Nu är det klart, och såväl installatörer som köpare av värmepumpar kan andas ut.

Av totalkostnaden (alltså inkl värmepump, rör, borrning etc) är det nu beslutat att 30 procent anses som arbetskostnad vid installation av vätskavattenvärmepump (dvs berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepump). Vid installation av luftvärmepump (luftvatten, luft-luft och frånluftsvärmepump) är 25 procent av totalkostnaden (alltså inkl pump, rör etc) att anse som arbetskostnad. Avvikelser från schablonerna kan förekomma i enskilda fall.

- En stor framgång att dessa regler nu är klara. Våra medlemmar och deras kunder vet nu vad som gäller. Det har alltför länge varit oklart hur arbetskostnaden ska beräknas och därmed hur mycket som är berättigat till ROT-avdrag. Vi är glada över att Skatteverket lyssnat på våra argument. Alla är vinnare på att fler nu får möjlighet att installera värmepump; kunder, installatörer och inte minst miljön, säger Martin Forsén, VD för SVEP.

Exempel:
I
nstallation av bergvärmepump där totalentreprenadkostnaden uppgår till exempelvis 160 000 kronor. 30 procent är då enligt denna nya schablon arbetskostnad, dvs 48 000 kronor. Köparen kan därmed vara berättigad till ROT-avdrag på 50 procent av detta (dvs 24 000 kronor). Totalkostnaden för investeringen kan i detta exempel därmed sjunka till 136 000 kronor.

Värmepumpar ger betydande kostnadsbesparingar, upp till 75 procent jämfört med till exempel elpanna, och är dessutom lättskötta och miljövänliga. Sverige är ledande i utvecklingen av värmepumpar. Även i övriga Europa ökar andelen värmepumpar i såväl villor som i större fastigheter. Värmepump är EU-klassificerad som förnybar energikälla.