Centerpartiet

S ungdomspaket är centerpolitik fast med lägre ambitionsnivå.

Nyhet   •   Okt 01, 2012 17:22 CEST

- Idag presenterade Socialdemokraterna vad de kallar ett ungdomspaket med tre förslag för att minska ungdomsarbetslösheten. I sitt arbete med att hitta ny och effektiv politik på området verkar det som om Löfven, Damberg, Jämtin och Andersson har detaljstuderat Centerpartiets rapport ”En hållbar arbetslinje”. De tre förslag som S presenterade idag är nämligen snarlika de förslag som Centerpartiet presenterade redan under Almedalsveckan i juli, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

- Centerpartiet föreslog där införandet av en ny anställningsform – Lärlingsprovanställning. En anställning för arbetslösa ungdomar där utbildning varvas med praktik och där det ges en introduktionslön, som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Förslaget mötte kritik från S då. Idag presenterar de själva ett ”yrkesintroduktionsjobb” för ungdomar. Det innebär att ungdomar ges möjligheten att kombinera jobb med utbildning och att arbetsgivaren ges ett statligt ekonomiskt stöd när de anställer arbetslösa unga.

- I Centerpartiets rapport ”En hållbar arbetslinje” föreslår vi också 10 000 nya platser till Yrkeshögskolan. I regeringens budget blir 9 000 av dessa platser verklighet. Idag pratar Socialdemokraterna om 5 000 nya platser på Yrkeshögskolan. Socialdemokraterna har valt att lägga sig på en betydligt lägre ambitionsnivå än vad Centerpartiet har gjort, något som vi bara kan beklaga.

- Ungdomsarbetslösheten kräver långsiktigt hållbara lösningar. Det Socialdemokraterna presenterade idag är bleka kopior av redan existerande centerförslag, avslutar Annika Qarlsson.