ManpowerGroup

Så här kortar vi vägen till jobb

Nyhet   •   Jul 05, 2016 09:35 CEST

39 procent av företagen i Sverige uppger att de inte hittar rätt kompetens. Med det kan vi konstatera att kompetensbristen är akut. Samtidigt har vi en stor grupp människor, bland dem många nyanlända, som inget hellre vill än att jobba.

Här ger vi tre saker Sverige kan göra för att minska matchningsproblemen:

1. Inför snabbare validering av nyanländas kunskaper och erbjud yrkesspecifika kurser i svenska språket. Vår senaste undersökning från Manpower Work Life visar att en stor majoritet av svenska folket är positiva till detta och ser vinsterna för både nyanlända och samhället.

2. Företagen i Sverige måste bli bättre på att anställa individer med bästa “teachable fit”. Nämligen att leta efter den kandidat som har bäst förutsättningar att lära sig jobbet och utveckla företagets verksamhet, inte efter den som uppfyller alla punkter i en kravprofil.

3. Låt individer utbildas i de yrken där bristen på arbetskraft är som störst, låt företagens efterfrågan styra. Vi ser i vår årliga, globala, undersökning Talent Shortage att det i Sverige råder brist på hantverkare, chaufförer, säljare, personal inom hälso- och sjukvården och inom hotell- och restaurang. Lägg till tekniker och ingenjörer så har vi bara sett toppen på isberget vad gäller bristyrken.

Vi i bemanningsbranschen vet vilka kompetenser som efterfrågas och med våra nätverk så kan vi snabbt korta vägen från arbetslöshet till jobb.

Svenska folkets drivkrafter att hjälpa de som behöver stöd är starka. Vår Work Life-undersökning visade också en annan mycket positiv dimension av detta. Nämligen viljan att hjälpa även i arbetslivet. 93 procent jobbar gärna med en nyanländ svensk och 87 procent skulle gärna avsätta en del av sin arbetstid till att hjälpa en nyanländ kollega att känna sig hemma på jobbet. 70 procent skulle till och med göra det på fritiden.

Den här frågan är viktig för jobb är nyckeln till integration. Så viktig att vi i Sverige behöver skriva om det gamla talesättet till att istället lyda “alla vägar leder till jobb”. Det kommer vi alla, företagen och samhället att vinna på. Och allra mest de som får möjligheten att jobba. För alla har rätt till egen försörjning.