Addici

Så lyckas du med change management

Nyhet   •   Aug 31, 2012 08:00 CEST

Change management, att arbeta med verksamhetsförändringar på ett strukturerat sätt, blir allt viktigare inom FM. Det märktes under IFMA:s stora konferens i Chicago. Addicis Helena Dahlberg var där. Här förklarar hon varför change management blir en nyckelkompetens för svenska företag framöver.

Helena Dahlberg, verksamhetsutvecklingschef på Addici, är själv expert på hur man leder i förändring. Hon har arbetat som managementkonsult med inriktning på change management sedan 2001. Hon har ansvarat för stora förändringsprojekt i USA och Europa, samt drivit förändringsarbete inom FM.

När hon var och trendspanade på IFMA Facility Fusion i Chicago i våras blev det tydligt att change management är ett populärt ämne. Många föredrag och seminarier tog upp vikten av att aktivt och systematiskt arbeta med förändring.

– Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och för att överleva och bli framgångsrika måste vi förändras med den. Change management är en nyckelkompetens för företags utveckling och tillväxt. Riktigt bra ledare är inte bara bra på att leda förändring – de är mästare på det, säger Helena Dahlberg.

Det är en naturlig utveckling. Fusioner, förvärv och outsourcing har blivit vanligare. Konkurrensen och kostnadsmedvetenheten har ökat. Företag slår sig in på nya områden oftare än förr. Flera generationer ska samsas på morgondagens arbetsplatser.

Allt detta gör att företagen måste se förändring som något naturligt – och kunna hantera dessa förändringar. Om förändring hanteras på fel sätt leder det lätt till motstånd. Motstånd gör det svårare att få till förändringen, det tar längre tid att få igenom den och det blir ofta kostsamt för företaget.

– Det är viktigt att skapa förutsättningar och möjliggöra en förändring genom att identifiera och skräddarsy aktiviteter som stödjer individer, grupper och organisationer under hela resan till det önskvärda, framtida läget, säger Helena Dahlberg och fortsätter:

– Kommunikation är centralt i förändringsprojekt. Medarbetarna måste få veta vad som ska göras, varför det är viktigt och hur målbilden ser ut. Det är också viktigt att kommunicera vad förändringen innebär för den enskilda individen och vad denne får ut av förändringen. Information om framdriften ska gå ut kontinuerligt under hela förändringsprojektet, vilket brukar skapa engagemang.

Change management låter abstrakt, men handlar alltså om företagets största tillgång – medarbetarna. Att satsa på change management visar att företaget är proaktivt och investerar i att hjälpa medarbetarna att lära sig till exempel nya arbetssätt eller nya system. Det visar också att företaget involverar medarbetarna i förändringsresan.

– Medarbetarnas engagemang och delaktighet är en nödvändighet för att uppnå en varaktig förändring. Det gäller att steg för steg skapa medvetenhet, förståelse, acceptans och ägarskap för förändringen. Genom att involvera medarbetarna uppnås en förändring som är både önskad och uppskattad, säger Helena Dahlberg.

5 framgångsfaktorer

Prosci, ett forskningsinstitut inom förändringsledning, släppte nyligen en rapport med best practice på området. Rapporten baseras på förändringsprojekt hos 650 företag i 62 länder. Prosci lyfter i rapporten fram de fem viktigaste faktorerna för att lyckas med förändring:

  1. Ett aktivt, synligt och tillgängligt ledarskap under hela förändringsresan
  2. En öppen och regelbunden kommunikation
  3. Användande av en strukturerad metodik för att leda förändringen
  4. Dedikerade resurser som leder förändringen
  5. Medarbetarnas engagemang och delaktighet


Artikeln är hämtad ur Addicis nyhetsbrev FM Booster.