Oxyma Innovation

Så organiserar företagen innovation och utveckling

Nyhet   •   Okt 23, 2012 22:48 CEST

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, livscyklerna blir kortare och suget efter produktutveckling ökar. Marknadstekniskt Centrum (MTC) ritar upp ett par trender som visar hur svenska företag hanterar processer och organisation kring innovation och produktutveckling.

- Den tekniska utvecklingen hos företagen själva räcker inte längre för att de ska behålla sin konkurrenskraft. Därför prövar flera företag olika vägar för att hantera sin utveckling, säger Staffan Movin som är föreståndare vid Stiftelsen MTC.

Staffan Movin är en av de drivande krafterna bakom rapporten Mobilisering för innovation som bygger på ett antal intervjuer med svenska företag. Han konstaterar att det finns fyra övergripande sätt att hantera innovation och utveckling:

• Flera företag går samman för att skapa standarder eller öppna plattformar som är gemensamma för en hel bransch. Ex: Volvo och Ericsson.

• Om ett utvecklingsprojekt innebär en större risk är det nära till hands att näringslivet samarbetar med akademin som också har resurser för att undersöka grundförutsättningar. Astras samarbete med Karolinska Institutet och forskningsvärlden är ett exempel.

• Utvecklingsprojekt kan läggas ut på externa parter.

• Större företag kan välja att förlita sig på mindre aktörer som får driva utvecklingen i nischbolag tills de köps upp.

Flera processer pågår parallellt
I större företag pågår flera processer parallellt för utveckling och innovation. SCA har till exempel definierat fem olika nivåer på innovation – från inkrementell utveckling, nya affärsmodeller och vidare till banbrytande innovation.

Även Volvo prövar olika ansatser för att förbättra innovationsprocessen utifrån fyra perspektiv: idégenerering med interna och externa specialister, metoder för att hitta intraprenörer som kan driva idéer och koncept framåt, processer och metoder kring t ex disruptiv utveckling, och open innovation som bygger på ett tätt samarbete med kunder, aktörer och partners i omvärlden.

Staffan Movin menar att företagen behöver kunna hantera både inkrementell utveckling, dvs löpande utveckling av befintliga produkter, och innovationer av mer omfattande karaktär.

- I det större perspektivet behöver företagen en process för att förstå marknaden, arbeta med nya plattformar och open innovation. Samtidigt behövs också den inkrementella produktutvecklingen som är en förutsättning för att vara kvar på marknaden. Men det är inte här företagen tjänar pengar i framtiden. I inkrementella processer kan man tala om lean produktutveckling och det finns tydliga målbilder. De här två perspektiven ställer också krav på olika kulturer och ledarskap för att lyckas, avslutar Staffan Movin.

 

Om MTC
Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, är en fristående och partsoberoende stiftelse med målet att främja forskning och kunskapsutveckling inom marknad, organisation och företagande och att sprida information om sådan kunskap.

MTCs aktiviteter ska vara väl grundade i de frågor som är affärskritiska för företag. Detta innebär att ofta ligga steget före och tidigt identifiera nya behov och specifika krav för att öka möjligheterna för företagen att genomföra en kunskapsbaserad strategisk utvecklingsplanering.