SIS, Swedish Standards Institute

Så sänker du energikostnaderna

Nyhet   •   Dec 16, 2011 15:03 CET

Standarden är speciellt intressant för energiintensiv industri, men är också av intresse för mindre företag samt myndigheter och kommunal verksamhet.

– Titta på hur stor del av företagets rörliga kostnader som är energi – om det handlar om 10 procent eller mer är det intressant att införa ett energiledningssystem, säger Lars Jonsson, konsult inom hållbarhetsfrågor.

– Det finns många verksamheter som hanterar energifrågor inom ramen för sitt miljöledningssystem, men ISO 50001 ger kraftfullare verktyg för företaget att arbeta med frågorna, menar han.

Med hjälp av standarden och dess krav på energikartläggning kan företaget på ett strukturerat sätt fortlöpande utvärdera och effektivisera sin användning av energi. Till exempel genom att optimera styrningen av sin utrustning och se över rutiner för inköp och nyinvesteringar.

Redan 2005 tog SIS fram en svensk certifierbar standard för energiledningssystem. Den svenska standarden för energiledning uppmärksammades ordentligt internationellt. Det ledde till att Sverige fick ta hand om sekretariatet för den europeiska standarden, som kom ut 2009.

Solveig Eriksson från SCA Forest Products, är veteran inom energiområdet:
– Genomslaget på företagen beror på engagemanget i ledningen. Särskilt från den högsta företagsledningen. Har man inte med dem när man tar fram ett energiledningssystem kommer det aldrig att fungera, påpekar hon.

Nu påbörjas nästa steg i arbetet med att utveckla det nya globala energiledningssystemet, som ska kompletteras med en vägledning. Man ska också till exempel ta fram en standard för mätning av energieffektivitet, titta närmare på vilka referensvärden företagen ska ha och ta fram standarder för revision. SIS samlar de svenska intressenterna i kommittén Energiledning, SIS/TK 461. Projektledare är Stefan Tangen:

– Vi hoppas fler företag vill engagera sig i det här arbetet och delta i de arbetsgrupper som snart kommer igång, säger Stefan Tangen.

Fakta ledningssystem för energiledning
Den nya internationella standarden för Energiledningssystem har beteckningen SS-EN ISO 50001. Standarden kompletteras nu med olika stödverktyg. De svenska och europeiska standarderna för Energiledningssystem, som nu ersätts av den globala, har beteckningarna SS 62 77 50 och SS-EN 16001.

Arbetet drivs i SIS kommitté Energiledning, SIS/TK 461. Projektledare är Stefan Tangen, 08-555 521 60, stefan.tangen@sis.se